DÁRKOVÉ POUKAZY

VŠE CO NABÍZÍM

Miluji život a vše to krásné co nabízí nám. A tak žiji duší a z duše, jak nám Člověkům přirozené a vlastní je, nechávám se svou duší vést a vždy v každém tady a teď konám tak, jak mne má duše vede. Obdobně to tak i má dcera má. A společně v Propojení s Bohem, Matičkou Zemí kráčíme životem, ve jménu Boha, Pravdy a Lásky tvoříme a žijeme, a tak i své dary nabízíme a předáváme dál.

A jelikož nás život moc baví a neskutečně vděčné za něj Jsme, vytvořily jsme pro vás anebo vaše blízké dárkové poukázky na to vše, čím zabýváme se, abyste měli možnost i touto formou obdarovat sebe anebo své milované, lidi anebo další bytosti, na kterých vám záleží a pro které cítíte, že naše dary užitečné a přínosné budou.

Jsme si vědomé toho, že vše co si sebou z života odneseme a neseme v našich duších dále není na hmotné rovině, byť i hmotné věci potěšit duši, ducha a tělo mohou, ale na rovině duševní a duchovní.

Proto jsme tu pro všechny z vás, kteří jste rozhodnutí posunout se na cestě svých duší dál, tak aby vám stále krásněji, svobodněji a lehčeji na duši i na těle bylo. Jsme tu pro ty z vás, kteří otevření hlubokým proměnám a dalším posunům jsou.

Pokud cítíte, že byste rádi obdarovali sebe či druhé naším z duše, z Lásky tvořením a posunout se tak, ve svém životě dále, zde si můžete vybrat z následujících možností….

1. INTUITIVNÍ KRESBA OD ARMÉNIE

Malování a kreslení je něco co mne od dětství nesmírně baví, dále posouvá a naplňuje.

Ne vždy jsem však měla pro tuto zálibu dostatek prostoru a času, neboť i mnohým dalším věcem jsem se věnovala.

A tak Bůh vyzval mne v tomto čase navrátit se i k této překrásné a smysluplné tvorbě.

Ve svých kresbách a malbách se řídím svou duší, tedy i v tomto případě nechávám se svou milovanou duší intuitivně vést v jaké podobě má který obraz, kresba být, dle napojení se, cítění duše své a tak i Člověka, který mne o intuitivní kresbu požádá.

Kresba či malba je obvykle formátu A4, tužkou, úhlem, pastely, akrylovými barvami, dle toho, jak aktuálně vedena Jsem.

Vždy se tak vytvoří takový obraz, který důležitý a přínosný pro daného Člověka je + s ním i hluboký odkaz přichází.

2. MEDITACE S KOŇMI – S KOŇSKOU DUŠÍ DO HLUBIN VAŠICH DUŠÍ + LEKCE: PRÁCE ZE ZEMĚ

S Láskou a Radostí ve svém srdci vás všechny srdečně zvu na MEDITACE S KOŇMI se mnou, mou dcerou a našimi koňmi, neboť právě koně jsou pro nás dvě bytostmi, které bezmezně milujeme, ctíme a jejich hluboké poselství vnímáme, bytostmi, které přenášejí Člověka přes úsek času temných sil, dostávají a udržují Člověka ve vyšších stavech Vědomí, trvalém Klidu, Vnitřní Síle a Harmonii.

Koně jsou vysokovibrační bytosti ze zvířecí říše, které stejně tak jako sloni, velryby a delfíni, jsou tu s námi od Prvopočátků, aby nám lidem pomáhali v udržení Lásky, Štěstí, Radosti, Klidu, Vnitřní síly – Harmonie v nás samých, a aby podporovaly rozvíjení našich Čelo-věčných schopností.

V tomto čase hlubokých proměn života na Zemi i oni svůj jedinečný a důležitý úkol mají a to: pomoci nám lidem navrátit se k sobě samým, ke šťastnému Bytí a Harmonii na všech úrovních, tedy navracejí nás i k našemu hlavnímu předurčení, být opět základním harmonizačním článkem celého vesmírného řetězce a tím i přispět k Harmonii nejen na pozemské úrovni, ale i na té celovesmírné.

Meditace s koňmi – je velmi silnou, intenzivní a účinnou formou meditace a léčení, která je určena pro všechny ty, kteří znovuzrodili se a přišli opětovně na Zemi proto, aby mohli odevzdat, rozpustit vše to, co jim brání ve štěstí, tedy vše to ničivé, sebedestruktivní, co přinesli si povětšinou již z životů minulých a vyobrazilo se jim ještě i v tomto současném životě jako nezpracované, nepřijaté, vše to, s čím doposavad nesmířili se.

MAGICKÉ SPOJENÍ mezi námi a koněm nás proto může velmi rychle a intenzivně dostat z energetického oslabení, z jakýchkoliv svázaností, pokřiveností a destrukcí, do silné, vědomé, láskyplné ENERGETIKY, která nám lidem vlastní je. Důležité proto je, přiznat své pravé pocity před koněm. I ten nejhodnější kůň ví, že když dvounohý tvor zakrývá jednu emoci projevy jiné, pak není možné takovému tvoru důvěřovat. Aby se opět rozvinula důvěra koně v nás, je nezbytné nic neskrývat, na nic si nehrát, ale opravdovým a pravdivým k sobě i k němu být. Koně jsou těmi, kteří nás navracejí do důvěry a pevnosti v sobě, v Bohu, neboť lidé, kteří nedokáží důvěřovat sobě a ani svým nejběžnějším pocitům, o to více poslouchají ostatní – vrstevníky, rodinu, úředníky, politiky a všechny ty, kteří s námi nemají čisté úmysly, jejichž rady, názory, nařízení nemorální nebo destruktivní jsou. A pokud naše duše dlouhodobě „uvězněny“ jsou a v područí parazitických struktur a vlivů žijí, v sobě nevyřešená traumata nosí, pak nejen bolest na duši zažívají, ale změnami chování a destruktivními projevy trpí, fyzické bolesti či nemoci zažívají a jejich nervový, hormonální, lymfatický systém, stejně jako jejich mozek poškozen je. Lidský mozek se pak skládá ze stejných základních struktur jako ten koňský.

Nalezení pokory v přítomnosti těchto zvířat je pak prvotním krokem v sérii životních změn.

MEDITACE S KOŇMI – jedna lekce trvá zpravidla 1-1,5h a je každému „ušita“ přesně na míru. Otevře, zvědomí se, vyléčí a zpracuje se v ní přesně to, co v daném okamžiku má. Stěží se popisuje to vše, co ve vás koně a my spolu s nimi otevřeme, neboť toho velmi mnoho je a vždy vše individuální, různorodé a rozmanité je. Proto je nejlepší přijet a prožít si tyto meditace spolu s námi.

Dále nabízíme LEKCE S KOŇMI, na téma: PRÁCE ZE ZEMĚ – pro děti i dospělé. Jedna lekce trvá 45 – 60 minut.

Začínáme od úplných základů jako jsou: správné přistoupení ke koni, nandání ohlávky, základy vodění, čištění atd, a postupně přecházíme na obsáhlejší věci jako jsou: ústupy, vyslání na kruh, lonžování, sedlání a uzdění, práce se „strašáky“, jak s koněm jednat v různých situacích (když se kůň například něčeho bojí, je nejistý, něco se mu nelíbí apod.), kavaletová práce, co vše se dá s koněm dělat na „obyčejné“ procházce na ruce atd. Při lekci bude možné klást i různé otázky, co vás ohledně koní právě zajímá, ať už ohledně práce ze země, ze sedla či samotného chovu koní.

3. LÉČIVÉ TERAPIE S ARMÉNIÍ

Mým posláním je být vašim prostředníkem při vašem návratu ke šťastnému životu, návratu k vědomé cestě vašich duší, k opětovnému životu z duše a duší.

Pomáhám druhým najít příčiny jejich obtíží, nezdarů, smutků – oslabení, a tak otevírat vědomí a uvidět Světlo v sobě samých.

Nabízím léčebné konzultace, léčivé terapie formou etikoterapie, intuitivních vhledů, vnitřních konstelací, rozpuštění rodových a karmických zátěží, bloků, puštění veškeré tíhy a zátěží z minulosti a jakýchkoliv dalších oslabení, odhození všeho, co s naší Božskou podstatou a šťastným životem nesouzní, léčení zlatobílým světlem na všech úrovních, prozáření vaší energetiky, srdeční čakry a dalších energetických center, pročištění vašeho aurického pole, regenerace fyzického těla až na buněčnou úroveň, poradenství a konzultace ve všech oblastech života (nemoci, partnerské vztahy, výchova a vzdělávání dětí, zdraví, práce, rodové vzorce v našich vztazích, karmická zátěž, aktuální dění ve společnosti a v životě na Zemi...apod.).

Společně s vámi pracuji na odstranění blokujících přesvědčení, destruktivních, sebedestruktivních programů, často podvědomých, stejně tak i na rozpuštění strachů, starých rodových vzorců, destruktivních způsobů přemýšlení uložených převážně na podvědomé a nevědomé úrovni, na vyplavení nízkých emocí a negativních myšlenek, na rozpuštění destrukcí na všech úrovních, na navrácení vaší mysli do čistého, láskyplné, tvořivého naladění, na navrácení životní energie a síly, na zvýšení vaší celkové energetiky, na podpoře Vašich záměrů duše, přání a vizí v propojení s automatickou kresbou či automatickým psaním (odkazy z Akáši) prací na sobě samých, správným používáním Vašich schopností - tvorbou Vašich životů prostřednictvím cítění Vaší duše a správného využívání energie mysli, úžasného nástroje, který každý jediný z nás k dispozici má, na vašem návratu k životu duší, tedy k životu souladnému, rovnovážnému, vědomému - a tak šťastnému a harmonickému....

Léčebné konzultace probíhají cca v 1,5h intervalu ve formě společného sezení v termínu, který si společně dohodneme. Terapii, léčebnou konzultaci je možné uskutečnit osobně i na dálku a to telefonicky, po skypu či v jiné formě videohovoru.

4. ONLINE KURZY A SEMINÁŘE (ve formě záznamů, anebo účast na aktuálních kurzech,seminářích)

AKTUÁLNĚ: 01/2024-06/2024 - KURZ:VEDICKÉ UČENÍ - ochrana šťastného a harmonického života na Zemi, který je rozdělen do 3.cyklů ! ! !

1. Cyklus seminářů:Energetika Člověka – 4x semináře v trvání 3h – 1 seminář, celkem přes 12h času

2. VĚDĚNÍ PRVOPOČÁTKŮ – Kurz Vědění Prvopočátků I. (celkem 18h)

3. VĚDĚNÍ PRVOPOČATKŮ – Kurz Vědění Prvopočátků II. (celkem 15h)

4. ETIKOTERAPIE – Základní kurz etikoterapie (vždy 9 lekcí po 2h, celkem 18h)

5. ETIKOTERAPIE – Etikoterapie II (vždy 9 lekcí po 2h, cca 18h)

6. VĚDENÍ O ČLOVĚKU – 4h seminář

7. Jak vyjít z MATRIXU vstříc tvorbě vlastní reality – 2h seminář

8. PÁROVÉ DUŠE: ŽENA BOHYNĚ + MUŽ TVŮRCE – 2h seminář

9. ŽIVOT NA ZEMI NA ROZHRANÍ 2 SVĚTŮ – 2h seminář

10. NAVRAŤME NAŠIM DĚTEM CO JIM PRÁVEM NÁLEŽÍ – 2h seminář

11. RODOVÉ STATKY A OSADY-návrat ke Šťastnému Bytí a Harmonii na ZEMI – 4h seminář

12. Jak vytvořit ŠŤASTNOU RODINU – 4h seminář

13. ŠKOLA ŠTĚSTÍ – 4h seminář

14. KURZ: Jak vyjít z pod vlivu parazitických struktur – 6.lekcí po 2-3h

15. KURZ: SPLYNUTÍ A SJEDNOCENÍ S BOHEM, aneb jak kráčet s Bohem a duší žít – 6 lekcí po 2-3h

5. JMÉNO DUŠE S HLUBOKÝM ODKAZEM

Co se týče jmen duše – tak vždy odevzdávám to, co mám v souladu s přáním klienta – tak jak mne má Boží částečka vede. Je to celkem velký, rozsáhlý energeticky proces, neboť se jménem duše přichází i podstata Vaší duše a hluboký odkaz spolu s ní, trvá asi 2-3h, někdy i déle, ale už pár dní dopředu se na něj energeticky ladím a přicházejí mi informace a obrazy k danému jménu duše, kde se jménem duše i jeho význam odevzdávám, stejně tak i význam původního jména pro daného Člověka, které dostal do vínku na počátky své cesty v tomto životě…a tak i zaměření, směřování, poselství, včetně významu jména z pohledu staroslověnské bukvice daného Člověka zvědomí se….jméno duše pak posílám v souboru wordu na Váš email.

6. MANDALA PRO DUŠI

Mandala pro duši je opětovně jako i intuitivní kresba tvořena tak, jak to z duše mé či mé dcerky vychází. Někdy je prioritní ochranný faktor, jindy je mandala více léčivého charakteru a dodává danému Člověku vše potřebné, co v daném okamžiku, kdy nás o mandalu požádá potřebuje.

Někdo pustit zátěže z minulosti, uvolnit bolest na duši, rozpustit nízké emoce (hněv, zlobu, nenávist, výčitky, pocity viny, zmaru, beznaděje, bezmoci apod.) či jakékoliv formy strachu, posílit svou energetiku, navrátit do života Radost, Hojnost, Lásku a Štěstí na všech úrovních…..vždy je mandalka vytvořena tak, jak je potřebné, neboť naše duše nás vždy vedou správně a jasně. Často jsou mandalky tvořeny i v propojení se silovými zvířaty či jinými prvky Země či Vesmíru.

Mandalku je možné vytvořit na formátu A4 nebo A3, ale i formátu menším A6 apod, nebo v takové velikosti, aby se Vám vešla do peněženky či jako záložka do knížky.

7. AUTOMATICKÉ PÍSMO – AKTUÁLNÍ ODKAZ PRO VÁS

Při automatickém písmu se stávám vašim prostředníkem pro tok informací z různých úrovní vědomí. Automatické písmo pak předávám ve formě aktuálního odkazu pro vás, anebo je možné položit mi vaše otázky a já vám prostřednictvím automatického písma dám pro vás odpovědi.

8. LÉĆIVÝ OBRÁZEK – AUTOMATICKÁ KRESBA

Automatická kresba je pak obdobně jako automatické písmo vzkazem pro vaši duši anebo léčivým energetickým, harmonizačním obrázkem, který vám pomáhá a podporuje vás na vaši cestě duše.

I léčivý obrázek může být v různých velikostech – A4, A3, A6 apod.

Pokud máte o některý z těchto SLUŽEB a DÁRKOVÝCH POUKAZŮ zájem, můžete mne kontaktovat na FB-messengeru Arménia Vedrussa anebo mailem: armenia.vedrussa@gmail.com a já vám sdělím k danému více.

Dárkové poukazy pak zasíláme mailem na danou mailovou adresu anebo poštou (zásilkovna).

Více informací můžete také naleznout na mých webových stránkách:

www.armenia-vedrussa.com

Děkuji za Váš zájem o to co s Láskou a Radostí nabízíme a tvořím a těším se na Propojení s vámi anebo s vašimi blízkými, dušemi, na kterých vám záleží, při některé z těchto příležitostí…

S Láskou a Vděčností

Arménia Vedrussa

 

 

 


Terapie, léčebné konzultace