Apel - PROSBA dolmenů

 

Apelujeme na lidi, kteří začali „otevírat oči“ a vidí tu hrůzu kolem sebe.

      Berte si hektary země a vytvářejte na nich svoje Prostory Lásky. Ale začínáte svoje Prostory Lásky budovat od domu. Abyste dnes postavili dům, musíte přemýšlet o penězích, kde je vezmete, kde koupíte stavební materiály, samozřejmě levnější, jak to všechno dopravit na místo, kde najít lidi, kteří postaví a nebudou chtít mnoho zaplatit….Takže je všechno obráceně, než by měla být první myšlenka, se kterou vy začínáte tvořit svůj Prostor Lásky. Jen se zamyslete nad těmi slovy – PROSTOR LÁSKY – zkuste skutečně pochopit a plnohodnotně proniknout do celé hlubiny a významu svého tvoření nejen pro vás, ale pro celý váš Rod, pro vaše děti, vnuky atd. A hle, hned první vaše myšlenka je sobecká.

      My velmi dobře vidíme energie vašich myšlenek, Sami sobě přinášíte nenapravitelné škody, aniž byste to pochopili. Ale vaše neznalosti nic nemění na tom, že první myšlenka musí být nesobecká, aniž by nebyla dobrá.

      Nezačínejte tvořit váš Prostor Lásky stavbou domu. Začněte od své Lásky, dávejte ji zemi plnohodnotně! Věnujte tomu klidně rok, prostě tam žijte a vykládejte vašemu prostoru o sobě. Vykládejte všechno i o vašich rodičích, o dědečcích, babičkách, o všech blízkých. Poproste prostor, aby vás k sobě pustil a neodbývejte ho. O jaké lásce pak chcete mluvit, budete-li dobyvatelé?

      Až budete vysazovat sazenice stromků, keřů a třeba květin, poproste o dovolení u Prostoru, kterého se to týká. A vůbec, všechno, co budete dělat na vašem hektaru, prvně vyprávějte Prostoru, proč to děláte a proč je to potřebné.

      Už víte, jak je důležité to všechno spojit s přírodou. Ona je přece živá. A aby se to stalo – první energií, vyslanou od vás, musí být LÁSKA. Ale vy dnes přicházíte na hektar a začínáte plánovat: tady bude to….tam bude tohle…., a Prostor vás nepřijal, odstrkuje vás. Začínáte kopat zem a ona je živá, stejně jako vy. Prvně vysvětlete zemi a poproste ji o dovolení, potom konejte. Ano, ani na Boha nezapomínejte, všechno je přece spojeno.

     Pravý Prostor Lásky se nachází ve vás, a všechno, co se nachází kolem vás, vás posiluje. A čistota vašich myšlenek při tom hraje velikou roli. Jen lidé jsou sobečtí, všechno ostatní je nesobecké.

     „Přinesli jste s sebou lásku a porozumění, jako odpověď dostanete lásku a vaše přijetí.“

      Je možné napravit energii ve svém Prostoru, když došlo k chybě už při jeho vytváření?

      Je to možné, pokud učiníš pokání ze svých skutků a plnohodnotně všechno vysvětlíš, že jsi byl nevědomý a nevěděl jsi to. Vysvětlit to, skutečně, proč jsi to nevěděl, neboť ty činíš pokání a stydíš se za svoje skutky. Buď upřímným. Tvoje čistota se k tobě přece vrátí. Máte takové přísloví: Kajícímu se hlavu mečem nesetneš“.

      Láska – to je život v radosti, jedním slovem – ŠTĚSTÍ. Energie Lásky vždycky usiluje o člověka, ale lidé jí často nemohou přijmout, protože žijí v prostoru zla. Proč se váš rodový statek nazývá Prostor Lásky, protože je svobodný od zla, a samozřejmě, tak to musí být. Proto je tak důležitý základ vašeho Prostoru Lásky od lásky, kterou můžete darovat pouze vy. Tehdy vznikne úplná harmonie mezi vámi a prostorem – a to je to ŠTĚSTÍ.

      Kdybyste si mohli jen představit, jak se umí radovat náš Otec-Tvůrce, a v takové minutě nejsou přece nutné žádné kostely ani náboženství!

      Co se stane v roce 2012? Bude konec světa?

      Nic se nestane, protože světlo už zvítězilo. Vaše čisté myšlenky, vaše touhy k Božskému už udělali svoji práci a pokračují v tvoření a rozšiřování života. Ti lidé, kteří přijali cestu, kterou ukázala Anastasia v knihách V.Megreho, nejen rozumem, ale hlavně způsobem, svým srdcem, tj., duší, vytvořili na Zemi takovou mocnou energii Věčnosti, že ta energie osvítila i Vesmír. Na toto energetické světlo se přilákaly sesterské, blízké planety. Teď už Zemi nic nehrozí, neboť se vydala na cestu uzdravení.

     Čisté myšlenky člověka, vyléčí nejen jakékoli neduhy samotného člověka, nýbrž vyléčí i Zemi!

                                                                         Alexandr Savrasov „Vědění, chráněné dolmeny“

     Do dolmenů odcházeli lidé – naši dávní předci, aby zachránili vědění počátečního zdroje na Zemi, tzn. vědění od Boha, které tehdy vlastnili v plném rozsahu. Tato vědění dovolí budoucím pokolením obnovit harmonii na Zemi, vrátit radostný a šťastný život lidem.