T, lk

T, lk

LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE

♥ LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE, JMÉNA DUŠE ♥

27.5.2023, Admin

Jsem Člověkem - Ženou, která od počátku Zrození miluje Život, Matičku Zemi a Bytí Člověkem a neskonale za něj Bohu vděčna je, v každý jediný den. Má duše je tu již od našich Prvopočátků, je proto pevně spjatá s Bohem, Matičkou Zemí a ...

23.1.2023, Admin

Nabízím tvorbu jména duše (duchovní jméno včetně významu) léčebné konzultace, terapie formou etikoterapie, intuitivních vhledů, vnitřních konstelací, čištění rodových a karmických zátěží, rozpuštění starých destruktivních přesvědčení ...

Vědomí, podvědomí a nevědomí  - proniknutí do hlubin sebe samých

„Odhazujeme vše, co s naší Božskou podstatou nesouzní“ – skrze zvědomění, pochopení, přijetí, Lásku - ODPUŠTĚNÍ

9.1.2023, Admin

Ve společných terapiích s klienty procházíme všemi úrovněmi naší Bytosti, tak jak nás to v daném okamžiku vede a otevíráme, zvědomujeme vše co je právě potřebné, abychom všechny souvislosti poskládali do jednoho celistvého obrazu, ...

9.1.2023, Admin

Ve společných léčebných konzultacích, terapiích zvědomujeme vše podstatné, skládáme všechny souvislosti do jednoho celistvého obrazu, abychom posléze mohli vše, co se v našich životech dělo či děje lépe pochopit a dále uchopit. Díky ...

Léčebné konzultace/terapie s Arménií ♥

Vnitřní transformace – cesta vpřed z rozhraní dvou světů

9.1.2023, Admin

V terapiích/léčebných konzultacích společně pracujeme na: - proléčení vnitřních zranění a rozpuštění starých traumat, bolestí - svém uzdravení se - zvědomění potlačených, vytěsněných emocí a vědomé práci s nimi - příčině ...

9.1.2023, Admin

Nacházíme se v jedinečné, na Zemi dosud nevídané době, kdy starý, destruktivní svět končí a Nová Země na svém počátku je. Proto, abychom úspěšně dokázali projít branami do Nové Země je zapotřebí projít do hloubky svou vlastní vnitřní ...

SKRZE LÉČEBNÉ KONZULTACE K LÉČENÍ ZLATOBÍLÝM SVĚTLEM

V čem spočívají mé terapie ?

9.1.2023, Admin

V léčebných konzultacích, terapiích „vytahujeme“ s klientem na povrch, tedy zvědomujeme vše, co je třeba (příčiny všech obtíží) a následně skládáme jednotlivé střípky do jednoho velkého celistvého obrazu, díky němuž můžeme věci lépe pochopit ...

9.1.2023, Admin

Nabízím léčebné konzultace, terapie formou etikoterapie, intuitivních vhledů, vnitřních konstelací, čištění rodových a karmických zátěží, léčení zlatobílým světlem, poradenství a konzultace ve všech oblastech života (nemoci, partnerské ...

JÁ A ETIKOTERAPIE

JAK PROBÍHAJÍ MÁ TERAPEUTICKÁ/LÉČEBNÁ SEZENÍ ?

9.1.2023, Admin

Když začala jsem svou duší k pojmu ETIKOTERAPIE čím dál více přitahována být, netušila jsem, co vše díky ní – ETIKOTERAPII mohu objevit. Začala jsem se o ni nadšeně zajímat, až začalo mne to k jednomu konkrétnímu člověku, k MUDr.Vladimírovi ...

9.1.2023, Admin

Společné sezení probíhá vždy takovou formou, jaká je v daném okamžiku zapotřebí. Ve svých léčebných konzultacích/terapiích pracuji s klientem především intuitivně, skrze otevřené Vědomí/Akášu – kosmicko-informační pole, formou etikoterapie, ...

LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE NA DÁLKU

8.1.2023, Admin

V současné době se děje a tak i mění mnohé, celý náš způsob života v proměnách je, není snad nikoho, kdo by si toho ráčil nevšimnout. Za poslední léta našich životů se událo toliko, že jen stěží můžeme vše teď rychle jmenovat a vše nyní ...


Terapie, léčebné konzultace