T, lk

T, lk

STŘÍPKY Z TERAPIÍ

LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE, MEDITACE S KOŇMI - kompletní proměna života a návrat k životu duší a z duše

4.1.2024, Admin

Co je mým posláním? Jaká je má úloha v tomto životě? Často lidé vědět chtějí, co je jejich životní úlohou či posláním. Pro co tu na Zemi vlastně přišli? Proč jsou tady? Co je a má být smyslem jejich života? - neboť na to hlavní, své ...

4.1.2024, Admin

Rok 2023 se nám chýlí ke konci, Zimní Slunovrat již velmi blízko je, a jeho energie pomalu cítit lze.... a tak tento nadcházející zimní čas vybízí nás k rozjímání nad mnohým, ke kompletní proměně našich životů především.

LÉČEBNÉ KONZULTACE A LÉČIVÉ TERAPIE V ROCE 2024

LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE

4.1.2024, Admin

Svět křivých zrcadel rozpadá se a celý proces kompletní proměny života na Zemi na obrátkách nabírá, neboť Vesmír čím dál více ukazuje nám, že již není čas ztrácet čas a své životy promarnit či v nesouladném způsobu života pokračovat, ...

27.5.2023, Admin

Jsem Člověkem - Ženou, která od počátku Zrození miluje Život, Matičku Zemi a Bytí Člověkem a neskonale za něj Bohu vděčna je, v každý jediný den. Má duše je tu již od našich Prvopočátků, je proto pevně spjatá s Bohem, Matičkou Zemí a ...

♥ LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE, JMÉNA DUŠE ♥

Vědomí, podvědomí a nevědomí  - proniknutí do hlubin sebe samých

23.1.2023, Admin

Nabízím tvorbu jména duše (duchovní jméno včetně významu) léčebné konzultace, terapie formou etikoterapie, intuitivních vhledů, vnitřních konstelací, čištění rodových a karmických zátěží, rozpuštění starých destruktivních přesvědčení ...

9.1.2023, Admin

Ve společných terapiích s klienty procházíme všemi úrovněmi naší Bytosti, tak jak nás to v daném okamžiku vede a otevíráme, zvědomujeme vše co je právě potřebné, abychom všechny souvislosti poskládali do jednoho celistvého obrazu, ...

„Odhazujeme vše, co s naší Božskou podstatou nesouzní“ – skrze zvědomění, pochopení, přijetí, Lásku - ODPUŠTĚNÍ

Léčebné konzultace/terapie s Arménií ♥

9.1.2023, Admin

Ve společných léčebných konzultacích, terapiích zvědomujeme vše podstatné, skládáme všechny souvislosti do jednoho celistvého obrazu, abychom posléze mohli vše, co se v našich životech dělo či děje lépe pochopit a dále uchopit. Díky ...

9.1.2023, Admin

V terapiích/léčebných konzultacích společně pracujeme na: - proléčení vnitřních zranění a rozpuštění starých traumat, bolestí - svém uzdravení se - zvědomění potlačených, vytěsněných emocí a vědomé práci s nimi - příčině ...

Vnitřní transformace – cesta vpřed z rozhraní dvou světů

SKRZE LÉČEBNÉ KONZULTACE K LÉČENÍ ZLATOBÍLÝM SVĚTLEM

9.1.2023, Admin

Nacházíme se v jedinečné, na Zemi dosud nevídané době, kdy starý, destruktivní svět končí a Nová Země na svém počátku je. Proto, abychom úspěšně dokázali projít branami do Nové Země je zapotřebí projít do hloubky svou vlastní vnitřní ...

9.1.2023, Admin

V léčebných konzultacích, terapiích „vytahujeme“ s klientem na povrch, tedy zvědomujeme vše, co je třeba (příčiny všech obtíží) a následně skládáme jednotlivé střípky do jednoho velkého celistvého obrazu, díky němuž můžeme věci lépe pochopit ...

V čem spočívají mé terapie ?

JÁ A ETIKOTERAPIE

9.1.2023, Admin

Nabízím léčebné konzultace, terapie formou etikoterapie, intuitivních vhledů, vnitřních konstelací, čištění rodových a karmických zátěží, léčení zlatobílým světlem, poradenství a konzultace ve všech oblastech života (nemoci, partnerské ...

9.1.2023, Admin

Když začala jsem svou duší k pojmu ETIKOTERAPIE čím dál více přitahována být, netušila jsem, co vše díky ní – ETIKOTERAPII mohu objevit. Začala jsem se o ni nadšeně zajímat, až začalo mne to k jednomu konkrétnímu člověku, k MUDr.Vladimírovi ...

JAK PROBÍHAJÍ MÁ TERAPEUTICKÁ/LÉČEBNÁ SEZENÍ ?

LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE NA DÁLKU

9.1.2023, Admin

Společné sezení probíhá vždy takovou formou, jaká je v daném okamžiku zapotřebí. Ve svých léčebných konzultacích/terapiích pracuji s klientem především intuitivně, skrze otevřené Vědomí/Akášu – kosmicko-informační pole, formou etikoterapie, ...

8.1.2023, Admin

V současné době se děje a tak i mění mnohé, celý náš způsob života v proměnách je, není snad nikoho, kdo by si toho ráčil nevšimnout. Za poslední léta našich životů se událo toliko, že jen stěží můžeme vše teď rychle jmenovat a vše nyní ...


Terapie, léčebné konzultace