Kontakt

Arménia Vedrussa

Tel.č. : +420 730 684 603 (Česko), + 421 919 199 244 (Slovensko)

Email: armenia.vedrussa@gmail.com

Web: www.armenia-vedrussa.com

FB stránky:

1. Arménia Vedrussa - léčebné konzultace, terapie, návrat k životu z duše

https://www.facebook.com/Arm%C3%A9nia-Vedrussa-l%C3%A9%C4%8Debn%C3%A9-konzultace-terapie-n%C3%A1vrat-k-%C5%BEivotu-z-du%C5%A1e-108218584298087

2. Rodové statky a osady - návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

https://www.facebook.com/rodovestatky