Úvod

Srdečně vás vítám na svých stránkách webových ARMÉNIA VEDRUSSA – s Láskou vytvořených ♥ .

Můžete zde nalézt mnoho inspirace pro vaši vlastní cestu duše, tak i pro proměnu vašich životů ve stále radostnější, svobodnější, láskyplnější, tvořivější – šťastnější.

Tyto stránky jsou věnovány tomu, co mé duši blízké je, co mne naplňuje a co dále skrze tvorbu svou s Láskou a Radostí předávám dále.

Jsem člověkem - ženou, která od počátku zrození miluje život a Bytí Člověkem. Avšak od dob našeho prvotního, vědomého, doslova Božského způsobu života jsme se na nějaký čas dostali do jeho přesného protipólu, tedy prošli jsme závojem zapomnění a ocitli se ve způsobu života nevědomém a tak destruktivním, ničivém, degradujícím nejen nás samotné, ale vše živé včetně přírody a Matičky Země. Usnuli jsme a našeho spánku bylo využito ve prospěch iluze (lži) zvané systém. Při tomto způsobu života jsme přestali plnit své předurčení a postupně jsmepřišli o plné využívání našich schopností, o naši svobodu, skutečnou Lásku, radost, životní energii, společné tvoření – ty nejvyšší hodnoty. Naše duše byly uvězněny a naše prvotní moudrost uzamčena na 10 západů. Zapomněli jsme na to, kým ve své skutečné podstatě Jsme a kde naše původní prameny pramení. Z mocných, tvořivých a šťastných bytostí, které rozvíjely Božský způsob života nejen na Zemi, ale na úrovni celého našeho Vesmíru, se stali lidé bezmocní, nemocní a nešťastní, neboť veškerou svou energii odevzdali systému a otrockému způsobu života v něm. Naštěstí i tyto časy se mění a my tu máme silný transformační čas, čas našeho probuzení a návratu k sobě samým, na což události posledních let, měsíců a dní o to intenzivněji ukazují.

Mnozí se však sami sobě ztratili natolik, že cestu zpět ke své duši a životu z duše, nemohou nalézt. Někteří dokonce přestali vnímat krásu svých duší a vidět krásu života na Zemi. Těm z vás a všem, kteří se chcete na své cestě životem posunout dále, budu velmi ráda nápomocna, neboť mým posláním je být vašim prostředníkem při vašem návratu k sobě, ke šťastnému životu, návratu k vědomé cestě vašich duší – ať již formou léčivých terapií, léčebných konzultací, tvorbu jmen duše (duchovních jmen), automatické písmo či automatickou kresbu, práci s dětmi, zvířaty tak i formou přednášek, seminářů, kurzů či dalších z možností mé tvorby, která rovněž neustále v procesu proměn a rozvíjení se je, tak jak mne má duše vede.

Na mých webových stránkách proto najdete jak více informací o mě a mých službách – meditacích s koňmi, terapiích, léčebných konzultacích, tvorbě duchovních jmen, témata mých přednášek, seminářů, kurzů, tak i mnoho zajímavých informací, mých článků a odkazů, tak i odkazů našich dávných, moudrých předků Duchů Dolmenů, s kterými v silném Propojení Jsem, stejně tak i s Věděním Prvopočátků, původní vedickou kulturou (KULTem-URA), Božským způsobem života na rodových statcích, v rodových osadách, ke kterému se dnes navracejí milióny lidí po celém světě, včetně ČeskoSlovenska, dozvíte se, jak je možné vyjít z Matrixu vstříc tvorbě své vlastní reality, jak dojít k opětovné vnitřní síle, vnitřnímu klidu a míru, k otevření svých výjimečných schopností – k životu duší a z duše, jak zvýšit svou vlastní energetiku a vyjít tak z vliv parazitických struktur, které na čas okupily nás a naši Milovanou Matičku Zemi, co vše je nezbytné pro svou vnitřní proměnu udělat, jak je možné dosáhnout trvalých změn ve váš prospěch a v prospěch celého našeho společenství, jak se dostat ze zacyklení se v destrukci na všech možných úrovních, včetně destruktivního způsobu života, jak uzdravit a osvobodit sebe samé, pomoci celku v hlubokých proměnách na planetě Zemi a v rámci celého Universa – jak se opět plně spojit se svou Božskou podstatou a navrátit se ke svému předurčení Člověka.

Nechť vám to vše, zde sdílené nápomocno pro vás a vaše další směřování je a budete-li tak cítit a chtít se spojit, ať již v rámci terapií, léčebných konzultací, seminářů, kurzů či při jiných příležitostech v rámci mého působení a tvorby, můžete tak učinit prostřednictvím některého z mých kontaktů uvedených na stránkách.

Těším se na vás, naše společná sdílení a spolutvorbu a ze ♥ přeji vám, tak i nám všem, vše krásné, nechť nám všem společně krásně je, nechť jsou všechny bytosti, včetně naší Milované Matičky Země šťastné – nechť náš Stvořitel z našeho společného radostného tvoření šťastný je.

S Láskou, Úctou a Vděčností

Arménia Vedrussa

"....Ti, kteří dokáží pochopit své předurčení a podstatu nekonečnosti, začnou žít šťastně, věčně se převtělujíce, neboť svými myšlenkami sami vyprodukují svou šťastnou nekonečnost."                                                         Anastasia

 


Terapie, léčebné konzultace