Mé články a odkazy

Mé články a odkazy

ČISTÁ DUŠE

2.9.2023, Admin
Čistá touha Toho, Kdo krásný svět pro všechny stvořit chtěl, čisté duši možnost vzniknout dala, aby Čistota, Ryzost, Moudrost a Láska celý pozemský prostor a posléze celý Vesmír naplnila, a dlouhý čas našich Prvopočátků si tu čistá duše ve všech možných podobách šťastně žila, než-li milovanou Matičku Zemi a mnoho duší energie sobectví a pýchy prostoupila.

Jak vyjít z pod vlivu parazitických struktur ovládající lidstvo a držící ho v područí temného programu?

18.8.2023, Admin
ČLOVĚK – nejmocnější bytost v celém Universu, v naprosté dokonalosti stvořený, na Čele-věků se ocitající - se na čas sám sobě, svým původním pramenům a svému předurčení (stěžejní harmonizační článek celého vesmírného řetězce) na míle vzdálil. Někomu (?) podařilo se jej dostat přesně tam, kde chtěl jej mít, do destrukce, a tak do svého područí, aby ten onen naplnil své cíle a svůj záměr, který si v sobě vytvořil. Ten záměr nebyl čistý, neměl čisté úmysly, ale naopak ...

Pokřivený charakter a morální zašpinění je cestou ROZKLADU a vede k RODU vyhubení, pouze a jen skutečným Člověkem Být a LIDSTVÍ žít, LIDSKÝM být – k ROZVOJI vede a možnost věčně s Čelo-věčnou energií v Propojení být dané duši dává

18.8.2023, Admin
Mohlo by se zdát, že po času vidu-nevidu, kdy po tom největším ZLOŘÁDU v dějinách lidstva se snad slehla celá Zem, stejně tak po dalších zlořádech, ale opak PRAVDOU je – vše dále dalšími a stále intenzivnějšími transformačními vlnami prostupuje a Člověka v každodenním životě, v každém jediném okamžiku, skrze jeho vnitřní naladění, Vesmír ověřuje, aby načíst si jeho ENERGETIKU – tak i jeho emoce, myšlenky, pocity, úmysly, charakter, způsoby chování apod. mohl - a ...

Fenomén této doby a nepoučitelnost, pohodlnost, zkostnatělost mnohých

18.8.2023, Admin
Je zajímavé pozorovat a vnímat tu podivnou energii, která ve vzduchu je a od lidí právě žijících na planetě Zemi pochází. Ano, jsme nyní v době, kdy se na různých úrovních vědomí, morální čistotě/zašpinění, kvalitě ducha nacházíme a dle toho se nám další věci v naší vlastní realitě odvíjí.

Co mi pověděli Mudrci z Dolmenů poblíž Zlatých Moravců, pod vrchem Benát, Slovensko ?
AKTUÁLNÍ VZKAZ PRO MUŽE a jejich RODINY

18.8.2023, Admin
Při jednom květnovém dni r. 2023, se nám naskytla možnost – na popud a pozvání kamaráda Michala – navštívit jedno silové místo na Slovensku poblíž Zlatých Moravců. Cítila Jsem, že tam máme jet, a že to bude síla, ale netušila Jsem, že až taková – právě skrze Propojení s Duchy (Mudrci) Dolmenů (megalitické, kamenné stavby), kteří zde spočinuli v čase, kdy jsme měli za sebou těžká období bojů se stále větším počtem nelidů a biorobotů objevujících se na planetě Země, ...

Přemítání nad věkem

27.5.2023, Admin
Tak si tak přemítám nad tím věkem, který stvořen byl v souvislosti s Člověkem, a tak stalo se, že začali jsme žít číslem, namísto toho, aby žili jsme naším nitrem.

Cestou své duše jít, duší a z duše žít je pro Člověka a celou naši Jednotu nejvíc

27.5.2023, Admin
Cestou své duše jít, duší a z duše žít je pro Člověka a celou naši Jednotu nejvíc, neboť tak Člověk pevné spojení s Bohem má, tak se mu po Zemi vždy radostně, láskyplně a odhodlaně kráčívá, vědom si svého potenciálu a předurčení, již nenechává se rušit okolními vnějšími vlivy a lživými, temnotou stvořenými obrazy, tedy iluzemi, a tak pomáhá intenzivně měrou svou v hlubokých proměnách života na Zemi.....

Pouze a jen jako Člověk máme možnost tvorby - jsme vrcholem Stvoření 

27.5.2023, Admin
"....pouze a jen jako Člověk máme možnost tvorby - jsme vrcholem Stvoření a tak jak Bůh zmaterializoval své láskyplné, myšlenkové obrazy - v planetu Zemi a veškerý život na ni, tak i my tuto možnost tvorby máme.....skutečným Mužem-Tvůrcem se však Muž stává až v živém Prostoru Lásky, a za předpokladu vytvořit šťastnou rodinu, učinit ženu šťastnou - stejně tak jako žena čistou touhu vytvořit šťastnou rodinu v živém Prostoru Lásky a být tou pravou Ženou svému Milovanému ...

DESTRUKCE V NÁS – NIČÍ VŠE KRÁSNÉ V NÁS I KOLEM NÁS – UVĚDOMME SI TO JIŽ KONEČNĚ A NAVRAŤME SE K TOMU CO JE NÁM VLASTNÍ A PŘIROZENÉ

27.5.2023, Admin
Kdysi dávno jsme naše životy bez destrukcí a destruktivního naladění v nás žili, a tak náš okolní svět přenádherným, láskyplným – doslova Božským byl. V takovémto láskyplném prostoru mohly se naše duše a tak i my Čelo-věci rozvíjet a stoupat do těch nejvyšších pozemských i nebeských výšin. Zažívali jsme stavy, které by dnes mnozí žijící lidé (?) za fantas-magorie označili . Tak velmi jsme se sobě, Bohu, tomu krásnému Božskému v nás dnes vzdálili….

Přesně tak tomu je - vždy to, co do svého života přitahujeme velmi individuální důvody má. 

27.5.2023, Admin
Ve světě ezoteriky, systému rovněž temnotou stvořeném, vám vždy řeknou jen to, že vše je vaše zrcadlo, ale stále ve většině chybí nacítění se skrze Boží částečku svou (své Vyšší Já), které jediné vždy to čisté, ryzí, pravdivé je.....a důvody, proč vám se dějí věci, jaké se dějí, přicházejí vám do života lidé, kteří přicházejí, vždy individuální a velmi různorodé jsou....

Psáno přesně před rokem....a transformační proces ve velké síle a intenzitě pokračuje dále

27.5.2023, Admin
Psáno přesně před rokem....a transformační proces ve velké síle a intenzitě pokračuje dále, nic už nebude jako dřív, ať už si jsou toho někteří vědomi anebo ne, ať již se na hlubokých proměnách života na Zemi podílejí nebo ne - prostě a jasně děje se, neboť Bůh vytyčil hranici max. 10 000 let, kdy je lidstvu umožněno destruktivní způsobem života žít a ta s nástupem r.2000 uplynula již, a od roku 2020 se další transformační vlny do pohybu dávají a stále více do hmoty ...

PODIVNOST SOUČASNÝCH ENERGIÍ

11.4.2023, Admin
Podivnost současných energií připomíná ticho před bouří. Vše tak nějak zvláštně utichlo, po času vidu-nevidu, tom největším zlořádovi všech dob, už ani stopy není, uměle vytvořený válečný konflikt rovněž utichl a jde raději do ztracení ....

Samota – osamění – procitnutí ♥

10.4.2023, Admin
Jako dítě i v čase dospívání cítila jsem se často osamělá. Osamělá ve svém cítění, myšlení, vnímání věcí, chápání života, vidění příčin, souvislostí, propojeností. Pojímala jsem věci jinak než většina mých vrstevníků, přátel, lidí v mém okolí. Velmi jsem toužila splynout s lidmi, ale jakoby oni byli vzdáleni mne, anebo já jim?

Zvyšující se tlaky před vstupem do další vlny transformace – obrovský význam energie mysli, Bardů a bardských písní právě v tomto přelomovém čase

10.4.2023, Admin
Každý jediný z nás v této době obrovským tlakům vystaven je a prochází jimi. Tyto tlaky se neustále zvyšují a proudí k nám ve stále větší síle a intenzitě ve dne, v noci. Není to vůbec jednoduché ustát je, ale vězte, že i ony ten nejhlubší význam pro nás všechny a další vývoj celospolečenských situací, mají. Děje se proto mnohé na pozemské i celovesmírné úrovni.

PÁROVÉ DUŠE - Rozpletení kódů

10.4.2023, Admin
Aby mohly párové duše spolu v té nejvyšší Lásce být, je nezbytné staré, nám záměrně vklíněné kódy, rozpustit, tyto kódy hluboko v našem kolektivním vědomí zasazeny jsou, jsou to však kódy, které v sobě pouze a jen destrukci, nesou.

Lidstvo začalo degradovat

10.4.2023, Admin
Lidstvo začalo degradovat na úrovni vědomí v okamžiku, kdy namísto, aby pokračovalo v rozvíjení Božích výtvorů, včetně sebe samého, tak je začalo rozebírat. Tato situace se velmi zřetelně projevuje i dnes, kdy....

PROSTOR LÁSKY (rodový statek) – správné pochopení jeho skutečného, hlubokého významu stěžejní je         

10.4.2023, Admin
Vypozorovala jsem za poslední léta, že i když mnoho lidí o rodovém statku – Prostoru Lásky mluví, sní, či už v něm jsou a tvoří, tak stále nepochopili jeho skutečný, hluboký význam v duchu našich původních pramenů, naši původní vedické kultury.

Čím vším vás temnota v hrsti drží aneb je nejvyšší čas do hloubky proměnit životy své

14.3.2023, Admin
Čím vším vás temnota v hrsti drží aneb je nejvyšší čas do hloubky proměnit životy své, a proto transformační proces na Zemi na rychlosti a intenzitě přidává – již totiž není čas ztrácet čas, je třeba JASNĚ rozhodnout se....

VĚZENÍ ZVANÉ ŠKOLY

26.2.2023, Admin
……školy nejsou ničím jiným než vězeňským ústavem pro naše děti. Ústavem, který slouží k výchově a přípravě otroků pro službu systému, jež byl stvořen těmi, kteří Člověka, život, Boha nenávidí….navíc, si naše děti tyto vězeňské ústavy navštěvovat samy dobrovolně nevybraly, ale my jsme je tam, často se tváříc, že je tam čeká něco úžasného, šoupli, a tím jsme jim nejen lhali, ale také se zbavili jakékoliv zodpovědnosti za své děti a jejich životy, neboť v tu chvíli ...

ENERGIE SOBECTVÍ

26.2.2023, Admin
Energie sobectví starému světu dominovala, to vše proto, aby člověka do stavu obrácenosti se dostala, a tak člověk z přírody do města odešel, aby dlouhým časem zkušenostmi energie ničení si prošel, překrásný živý svět za ten umělý, neživý vyměnil, a tak se často sám ve "zrůdu" proměnil, najednou byl schopen proti člověku, všemu živému jít, své zvrácené podobě člověka se podvolit.
Stránka: 1 2 3

Terapie, léčebné konzultace