Mé články a odkazy

Mé články a odkazy

PŘEDPOVĚĎ na nadcházející léta, aneb co vlastně zažíváme a zažívat budeme…?

4.1.2024, Admin
PŘEDPOVĚDI….o čem vlastně jsou a co nám do našich životů přinášejí a přinesou? Vždy jen realitu takovou, kterou si v sobě, ať již podvědomě anebo vědomě tvoříme, a tak kam jako lidstvo směřujeme, když naše vnitřní naladění je jaké je, a to často už dlouhodobě….

LÁSKA 

4.1.2024, Admin
LÁSKA je odvaha, která se nebojí ničeho na světě....Láska je tou nejkrásnější a nejsilnější energií ve Vesmíru, ŽIVA je tam, kde jsou spolu duše v míru - VE-SMÍRU.....pak ty nejhodnotnější plody rodí se, ty největší zázraky dějí se.....a tak 

Žít obyčejným životem v souladu s přírodou, být dobrým, láskyplným Člověkem a ve jménu Boha, Pravdy a Lásky konat a duší žít je nejvíc

4.1.2024, Admin
Zatímco velká část současného lidstva, tzv. západní civilizace stále systémovému, destruktivnímu způsobu života věrna je, najdou se pak lidé, kteří chtějí z tohoto začarovaného kruhu, temnotou stvořeném, ven. A tak vydají se na tzv. cestu duchovní. .

PODĚKOVÁNÍ

4.1.2024, Admin
Milovaní lidé, drazí přátelé....děkuji vám, nám všem za to, co pro proměnu našich životů na Zemi k opětovně tomu harmonickému, šťastnému - Božskému - způsobu života společně děláme, každý tak, jak z duše cítíme.......a je toho u mnohých z nás víc než dost.....tedy držme se i nadále, každým okamžikem náš počet vzrůstá a již nyní tvoříme velmi silnou energetickou síť nádherných, Božích Bytostí - Čelo-věků a tak i Bytostí Světla a Lásky zdejších pozemských i těch z ...

EGO A ENERGIE SOBECTVÍ drží v lidi v pokřivení, oslabení, nemohoucnosti a sebedestrukci a bude je tak držet čím dál zřetelněji

4.1.2024, Admin
Celý transformační proces nyní na obrátkách nabírá a do dalších vln prostupuje. Vesmír nemůže již dlouho čekat na to, jakou cestou se který Člověk jít rozhodne, je zapotřebí skrze své vnitřní nastavení Vesmíru najevo dát, jakou cestou se daná lidská duše bude ubírat. Zda-li s Čelověčným Bytím nadále v Propojení Býti chce, pro což je zapotřebí v této době udělat mnohé, nebo z této formy života odejít a v jiném vesmírném prostoru, jiné formě Bytí působit.

A JAK RODOVÉ ERGEGORY S TEMNOTOU V PROPOJENÍ ANEBO I SEBEDESTRUKČNÍ NALADĚNÍ BRÁNÍ LIDEM V DALŠÍCH POSUNECH A UČINIT NEZBYTNÉ VNITŘNÍ A ŽIVOTNÍ ZMĚNY

4.1.2024, Admin
Navazuji na předchozí odkaz: Jak vznikají a fungují EGREGORY, abych pověděla vám ještě něco o RODOVÝCH EGREGORECH s TEMNOTOU v Propojení, které právě v této přerodné době více a více ukazují se a je vidět čím dál zřetelněji, jakou zkázu za sebou zanechali, a ještě stále zanechávají, pokud my to dovolíme a těmto temným vlivům ustoupíme či podlehneme.

JAK VZNIKAJÍ A FUNGUJÍ EGREGORY?

4.1.2024, Admin
Prostředí, ve kterém žijeme, vytváří v našem podvědomí matrici našeho chování a my dle toho potom jednáme, ať již fyziologicky nebo emocionálně, v daných situacích reagujeme na vnější podněty dle této matrice. Bez našeho vědomí se tato matrice automaticky spustí, když se dostaneme do podobné životní situace, kterou jsme viděli v tomto životě nebo i v životech minulých, dnes i v televizi, kině či na internetu.

SVĚT KŘIVÝCH ZRCADEL

4.1.2024, Admin
SVĚT KŘIVÝCH ZRCADEL, plný neupřímností, lží, přetvářky a falše zahalil lidstvo…tak ptám se, zda-li otevře se v něm vůbec ještě někdy místo pro Lásku, pro Pravdu, pro Boha a Božský princip, skutečné hodnoty – pro ČLOVĚČENSTVÍ, LIDSTVÍ v NÁS a pro skutečný, s Bohem a Matičkou Zemí souladný způsob života?

ČISTÁ DUŠE

2.9.2023, Admin
Čistá touha Toho, Kdo krásný svět pro všechny stvořit chtěl, čisté duši možnost vzniknout dala, aby Čistota, Ryzost, Moudrost a Láska celý pozemský prostor a posléze celý Vesmír naplnila, a dlouhý čas našich Prvopočátků si tu čistá duše ve všech možných podobách šťastně žila, než-li milovanou Matičku Zemi a mnoho duší energie sobectví a pýchy prostoupila.

Jak vyjít z pod vlivu parazitických struktur ovládající lidstvo a držící ho v područí temného programu?

18.8.2023, Admin
ČLOVĚK – nejmocnější bytost v celém Universu, v naprosté dokonalosti stvořený, na Čele-věků se ocitající - se na čas sám sobě, svým původním pramenům a svému předurčení (stěžejní harmonizační článek celého vesmírného řetězce) na míle vzdálil. Někomu (?) podařilo se jej dostat přesně tam, kde chtěl jej mít, do destrukce, a tak do svého područí, aby ten onen naplnil své cíle a svůj záměr, který si v sobě vytvořil. Ten záměr nebyl čistý, neměl čisté úmysly, ale naopak ...

Pokřivený charakter a morální zašpinění je cestou ROZKLADU a vede k RODU vyhubení, pouze a jen skutečným Člověkem Být a LIDSTVÍ žít, LIDSKÝM být – k ROZVOJI vede a možnost věčně s Čelo-věčnou energií v Propojení být dané duši dává

18.8.2023, Admin
Mohlo by se zdát, že po času vidu-nevidu, kdy po tom největším ZLOŘÁDU v dějinách lidstva se snad slehla celá Zem, stejně tak po dalších zlořádech, ale opak PRAVDOU je – vše dále dalšími a stále intenzivnějšími transformačními vlnami prostupuje a Člověka v každodenním životě, v každém jediném okamžiku, skrze jeho vnitřní naladění, Vesmír ověřuje, aby načíst si jeho ENERGETIKU – tak i jeho emoce, myšlenky, pocity, úmysly, charakter, způsoby chování apod. mohl - a ...

Fenomén této doby a nepoučitelnost, pohodlnost, zkostnatělost mnohých

18.8.2023, Admin
Je zajímavé pozorovat a vnímat tu podivnou energii, která ve vzduchu je a od lidí právě žijících na planetě Zemi pochází. Ano, jsme nyní v době, kdy se na různých úrovních vědomí, morální čistotě/zašpinění, kvalitě ducha nacházíme a dle toho se nám další věci v naší vlastní realitě odvíjí.

Co mi pověděli Mudrci z Dolmenů poblíž Zlatých Moravců, pod vrchem Benát, Slovensko ?
AKTUÁLNÍ VZKAZ PRO MUŽE a jejich RODINY

18.8.2023, Admin
Při jednom květnovém dni r. 2023, se nám naskytla možnost – na popud a pozvání kamaráda Michala – navštívit jedno silové místo na Slovensku poblíž Zlatých Moravců. Cítila Jsem, že tam máme jet, a že to bude síla, ale netušila Jsem, že až taková – právě skrze Propojení s Duchy (Mudrci) Dolmenů (megalitické, kamenné stavby), kteří zde spočinuli v čase, kdy jsme měli za sebou těžká období bojů se stále větším počtem nelidů a biorobotů objevujících se na planetě Země, ...

Přemítání nad věkem

27.5.2023, Admin
Tak si tak přemítám nad tím věkem, který stvořen byl v souvislosti s Člověkem, a tak stalo se, že začali jsme žít číslem, namísto toho, aby žili jsme naším nitrem.

Cestou své duše jít, duší a z duše žít je pro Člověka a celou naši Jednotu nejvíc

27.5.2023, Admin
Cestou své duše jít, duší a z duše žít je pro Člověka a celou naši Jednotu nejvíc, neboť tak Člověk pevné spojení s Bohem má, tak se mu po Zemi vždy radostně, láskyplně a odhodlaně kráčívá, vědom si svého potenciálu a předurčení, již nenechává se rušit okolními vnějšími vlivy a lživými, temnotou stvořenými obrazy, tedy iluzemi, a tak pomáhá intenzivně měrou svou v hlubokých proměnách života na Zemi.....

Pouze a jen jako Člověk máme možnost tvorby - jsme vrcholem Stvoření 

27.5.2023, Admin
"....pouze a jen jako Člověk máme možnost tvorby - jsme vrcholem Stvoření a tak jak Bůh zmaterializoval své láskyplné, myšlenkové obrazy - v planetu Zemi a veškerý život na ni, tak i my tuto možnost tvorby máme.....skutečným Mužem-Tvůrcem se však Muž stává až v živém Prostoru Lásky, a za předpokladu vytvořit šťastnou rodinu, učinit ženu šťastnou - stejně tak jako žena čistou touhu vytvořit šťastnou rodinu v živém Prostoru Lásky a být tou pravou Ženou svému Milovanému ...

DESTRUKCE V NÁS – NIČÍ VŠE KRÁSNÉ V NÁS I KOLEM NÁS – UVĚDOMME SI TO JIŽ KONEČNĚ A NAVRAŤME SE K TOMU CO JE NÁM VLASTNÍ A PŘIROZENÉ

27.5.2023, Admin
Kdysi dávno jsme naše životy bez destrukcí a destruktivního naladění v nás žili, a tak náš okolní svět přenádherným, láskyplným – doslova Božským byl. V takovémto láskyplném prostoru mohly se naše duše a tak i my Čelo-věci rozvíjet a stoupat do těch nejvyšších pozemských i nebeských výšin. Zažívali jsme stavy, které by dnes mnozí žijící lidé (?) za fantas-magorie označili . Tak velmi jsme se sobě, Bohu, tomu krásnému Božskému v nás dnes vzdálili….

Přesně tak tomu je - vždy to, co do svého života přitahujeme velmi individuální důvody má. 

27.5.2023, Admin
Ve světě ezoteriky, systému rovněž temnotou stvořeném, vám vždy řeknou jen to, že vše je vaše zrcadlo, ale stále ve většině chybí nacítění se skrze Boží částečku svou (své Vyšší Já), které jediné vždy to čisté, ryzí, pravdivé je.....a důvody, proč vám se dějí věci, jaké se dějí, přicházejí vám do života lidé, kteří přicházejí, vždy individuální a velmi různorodé jsou....

Psáno přesně před rokem....a transformační proces ve velké síle a intenzitě pokračuje dále

27.5.2023, Admin
Psáno přesně před rokem....a transformační proces ve velké síle a intenzitě pokračuje dále, nic už nebude jako dřív, ať už si jsou toho někteří vědomi anebo ne, ať již se na hlubokých proměnách života na Zemi podílejí nebo ne - prostě a jasně děje se, neboť Bůh vytyčil hranici max. 10 000 let, kdy je lidstvu umožněno destruktivní způsobem života žít a ta s nástupem r.2000 uplynula již, a od roku 2020 se další transformační vlny do pohybu dávají a stále více do hmoty ...

PODIVNOST SOUČASNÝCH ENERGIÍ

11.4.2023, Admin
Podivnost současných energií připomíná ticho před bouří. Vše tak nějak zvláštně utichlo, po času vidu-nevidu, tom největším zlořádovi všech dob, už ani stopy není, uměle vytvořený válečný konflikt rovněž utichl a jde raději do ztracení ....
Stránka: 1 2 3

Terapie, léčebné konzultace