Hluboce transformační seminář s Arménií

Jeden z hluboce transformačních seminářů s Arménií
Jeden z hluboce transformačních seminářů s Arménií

 

Hluboce transformační seminář s Arménií Vedrussou je možné uskutečnit jako jednodenní, dvoudenní, třídenní anebo i týdenní.

Tento seminář je hluboce prožitkový a tvoří se šitý na míru právě v tady a teď, byť možností, jak jej společně prožijeme nespočet je, ale vždy záleží na duchu celé skupiny účastníků jakým směrem povede. 

Během semináře spolu sdílíme mnohé, stejně tak, i tvoříme - zpíváme, tančíme, vedeme chorovody, hrajeme rozličné hry, trávíme čas i v přírodě, pokud to jen možné je, společně energeticky pracuejme, malujeme, recitujeme, smějeme se, pláčeme, prožíváme emoce různé a stejně tak zabředneme do rozličných témat, ke kterým nás aktuálně přítomný okamžik zavede jako např.  :

1. Rodové statky a osady - Rodové statky a osady jsou našim prvotním a šťastným způsobem života zde na Zemi, který nám byl Bohem dán a ke kterému se v současné době vrací nespočet rodin po celém světě, včetně Česka a Slovenska. Proto, aby jej člověk lépe pochopil a dále správně uchopil, pokud možno i svou duší pocítil, je nezbytné znát nejen vedickou kulturu, ale i rozklíčovat dále do hloubky, co vše za stvořením nám obráceného způsobu v systému je a co nám posléze i tento způsob života přinést měl.

2. Vědění Prvopočátků (Vědění od Boha), které tu na nějaký čas zapomenuto bylo natolik, že jsme tím umožnili vzniku lživého, destruktivního světa - Matrixu. Proto, abychom z něj mohli o to úspěšněji, snadněji vyjít je zapotřebí rozpomenout si do hloubky na to kým Jsme a kde naše původní prameny pramení.

3. Rod a Rodina - hluboký význam rodu a rodiny, odkazy a moudrost našich předků, vzájemné rodinné vztahy, výchova našich dětí.

4. Párové duše - Muž Tvůrce + Žena Bohyně - navrácení se k původním, posvátným a božským energiím

5. Cestou domácího vzdělávání ke Škole Štěstí (vzdělávání našich dětí a možnosti, které máme)

Co vše se skrývá pod pojmem "Škola Štěstí", co je její hlavní znalostí a principem, proč je tolik nezbytné a potřebné budovat pro děti tyto školy? Co vše dětem pobývání v takových školách přináší a čím jsou tyto školy tak jedinečné a významné? Jakých všech znalostí se dětem v těchto školách dostává a čím vším jsou tyto školy přínosné nejen dětem,ale celé naší společnosti ? Jak vypadají prostory takové školy a kde je nutné je budovat, co vše má taková škola obsahovat a proč ?

6. Etikoterapie - cesta k vaší duši

7. Cesta vědomé duše - vědomá tvorba našich vlastních životů

8. Jak správně používat ENERGII MYSLI a VĚDU OBRAZNOSTI ?

9. Život na Zemi na rozhraní dvou světů a naše úloha v něm

10. Jak vyjít z MATRIXU vstříc tvorbě své vlastní reality ?

11. Jak žít v respektu a úctě se sebou a druhými lidmi ?

12. Jak úspěšně, v Radosti a Lehkosti projít proměnou sebe samých?

13. A všemu dalšímu co nám z duše a na mysl přijde se s Láskou, Radostí, Nadšením věnujeme....  

Program si tedy vždy aktuálně rozvrhneme tak, jak to pocítíme.........určitě proběhnou nejen sdílení, ale i hry, cvičení, meditace, léčení zlatobílým světlem, harmonizace energetických center, pročištění aurického pole, regenerace těla i duše - hloubková vnitřní transformace....uvidíme přímo na místě v čase konání akce k čemu všemu nás to povede, do čeho všeho se ponoříme - je možná i společná túra či Bytí v  přírodě s rozličnými prvky na cestě.

Pokud máte o takovýto hloubkový seminář zájem, stačí se mi ozvat na některý z uvedených kontaktů, stejně tak jako v případě přednášek, seminářů, kurzů, terapií a dalších mých služeb a povíme si více .

 

 

 

 


Terapie, léčebné konzultace