Kurzy

Kurzy

KURZ: VEDICKÉ UČENÍ – ochrana šťastného a harmonického života na ZEMI 

4.1.2024, Admin
ONLINE KURZ: Vedického Učení je obsáhlým kurzem, který jde do hloubky vedické kultury a šťastného, Božského způsobu života. Ve 3 cyklech tohoto kurzu půjdeme postupně do rozličných hloubek a úrovní, které jsou důležité pro pochopení všech souvislostí spojených se životem a naším Čelověčným Bytím a naším PŘEDURČENÍM, jako základního harmonizačního článku celého Universa - a správného uchopení těchto souvislostí do vašeho praktického života.

KURZ: Splynutí a Sjednocení s Bohem, aneb jak opět kráčet s Bohem a z duše žít

4.1.2024, Admin
Po dlouhý čas našich životů na Zemi Jsme přirozeně, jako děti svého Rodiče – Boha -, Božským způsobem života žili, tudíž jsme s Bohem kráčeli, z duše žili a naše dary, schopnosti, možnosti dále rozvíjeli – ve Prospěch Boha a Božského principu, pro Radost všech. Byli Jsme hodni toho velikého jména ČLOVĚK a plnili Jsme své předurčení a žili v souladu s ním. S Bohem a Božským principem byli jsme pevně spjatí – Láska, Radost, Moudrost, Štěstí a další CTNOSTI námi proudili ...

KURZ: Jak vyjít z pod vlivu parazitických struktur ovládajících lidstvo a opětovně důstojně jako ČLOVĚK žít a ve své síle být

4.1.2024, Admin
ČLOVĚK – nejmocnější bytost v celém Universu, v naprosté dokonalosti stvořený, na Čele-věků se ocitající - se na čas sám sobě, svým původním pramenům a svému předurčení (stěžejní harmonizační článek celého vesmírného řetězce) na míle vzdálil. Někomu (?) podařilo se jej dostat přesně tam, kde chtěl jej mít, do destrukce, a tak do svého područí, aby ten onen naplnil své cíle a svůj záměr, který si v sobě vytvořil. Ten záměr nebyl čistý, neměl čisté úmysly, ale naopak ...

Cyklus seminářů: Energetika Člověka – do hlubin nás samých

27.5.2023, Admin
„Energetika Člověka – do hlubin nás samých“ je cyklus seminářů, ve kterých se budeme zabývat naší energetikou a jejími součástmi.

Kurz Vědění Prvopočátků II.- do dalších hlubin původních pramenů

27.5.2023, Admin
Jako lidstvo jsme si do této doby prožili již mnohé. Prošli jsme si jak životy v tom nám přirozeném, šťastném způsobu života po dlouhý čas našich Prvopočátků, kdy jsme žili v souladu s přírodou, tak i naší skutečnou podstatou a naším předurčením, tak i životy v tom nám a naší podstatě obráceném, destruktivním, lživém světě, který právě v této době ještě dozažíváme.
Stránka: 1 2

Terapie, léčebné konzultace