O mně

 

Jmenuji se Armenia Vedrussa

Jsem člověk, žena, která miluje život, Matičku Zemi, Boha a od počátku svého zrození jde cestou návratu k sobě, svým schopnostem a našim původním pramenům, našemu přirozenému, šťastnému - Božskému způsobu života.

Jméno Arménia - značí ženu znalou našich původních pramenů, jejich ochraňovatelku a šířitelku. Ženu, jež pomáhá druhým projít branami k nim, našim původním pramenům a opětovně plně se propojit s naší Božskou podstatou, spočinout a ukotvit v ní a tak duší a z duše žít a opětovně naše Čelo-věčné předurčení naplnit ♥.

Fotka uživatele Amálka Dobromila.

Děkuji proto své milované duši za vedení, stejně tak děkuji životu za všechny životní zkušenosti, neboť to vše doposud prožité (ve všech mých životech až do současného okamžiku) pro mne neskutečně velký význam a smysl má, tak jako pro každého ta jeho vlastní cesta duše. Jsem si vědoma toho, že prvotně jsme si do tohoto života přišli pro uzdravení sebe samých, svých vnitřních zranění, bolestí, navrácení si své sebehodnosty, sebelásky a sebeúcty, abychom se mohli znovu narovnat a opět důstojně jako Člověk tvořit a žít. Mé vnitřní cítění jít zpět k Lásce, Pravdě a Moudrosti, žít v souladu s ostatními lidmi a přírodou, tvořit překrásné, Být šťastná a činit šťastné druhé pro mne stále většího smyslu nabývá a mou životní cestu plně vystihuje.

Netušila jsem však, že má cesta, můj návrat ke Štatnému Bytí bude, přes všechnu svou krásu, v některých úsecích mého života tak náročná (ne však nezvládnutelná), neboť systém, který tu byl na dlouhý čas v různých formách vytvořen, šťastnému, láskyplnému životu nepřál, naopak byl nastaven a stvořen tak, aby vše krásné a šťastné ničil, poněvadž jeho cílem bylo udržovat lidi v umělém spánku, v iluzi a nevědomosti právě proto, aby jej nikdy neprohlédli a nadále zůstávali jeho věrnými, oddanými a poslušnými otroky, kteří zůstanou v přesvědčení, že toto je jediná možná realita jejich života a oni jsou jen bezbrannými, nemohoucími tvory, kterým nezbývá nic jiného, než se této realitě podřídit.

Častokráte jsem si ve svém životě vzpomněla na Oshova slova: „Bez odvahy do Ráje nedojdeš“ a nejen ona byla pro mne hnacím motorem pro to, jít si za svými vizemi a sny.  Kromě nezměrné odvahy to byla především obrovská touha, odhodlání a cítění mé duše, kterými jsem se vždy nechala vést.

Ne vždy jsem se setkala s pochopením své cesty, ale cesta mé duše je pro mne to nejcennější co mám, je to cesta, která mne osvobodila od všeho těžkého a bolestného, cesta, která mne pomohla ještě více prozřít, pochopit, osvobodit a postupně mne znovunavrací ke stále šťastnějšímu a vědomějšímu Bytí a tak si tuto cestu pečlivě chráním, opatruji a užívám. 

Již od malička jsem cítila, že to, co tu ve společnosti žijeme, nemůže být tím skutečným, pravdivým a moudrým, co činí člověka šťastným. Nemohla jsem pochopit spoustu věcí a tak díky mé nezměrné touze vše poznat a pochopit se mi na vše postupně dostávalo nezbytných a moudrých odpovědí a stále více se mi otevíralo Vědomí.

Jelikož si má duše vybrala v tomto životě zvládnout, zažít a učinit opravdu mnohé (v souladu s čistými úmysly), je pro mne můj život životem krásným, hodnotným a smysluplným a neustále mne posunující a mé schopnosti dále rozvíjející. Se stále větším prozřením si o to sebevědoměji a odhodlaněji jdu za svými sny, čím dál více se věnuji tomu, co mne těší a naplňuje a do Božského tvoření stále více ponořuje, vědoma si toho, že tak mohu být nejlépe prospěšná celé naší Jednotě. Těším se z toho - Být v tomto životě ženou - ženou Bohyní - a díky navrácení se k našim původním, čistým ženským energiím tak moci co nejlépe přispět k znovuobnovení Dobra a Harmonie na Zemi.

Jsem šťastna, že mohu být a společně tvořit s blízkými dušemi - se svými dětmi, přáteli a jejich dětmi, být v kontaktu se „starými“ dobrými přáteli, ale poznávat i mnoho lidí nových a být jim na jejich cestě inspirací a přínosem, stejně tak, jako oni jsou mě. Propojovat se a společně v Lásce a Radosti tvořit, vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Své děti mám v domácím vzdělávání a věnuji se i dalším možnostem vzdělávání u nás i ve světě, překrásnou a velmi přínosnou pro mne byla práce lektorky environmentálních programů pro děti a mládež v NP České Švýcarsko, jakož i práce v Montessori mateřské školce (po studiu Montessori pedagogiky) či ve speciální škole s autistickými dětmi, hodně svého času jsem věnovala a stále věnuji jak práci na sobě samé, vzdělávání se, ale také různým sdílením, předávání životních zkušeností a hlubokých znalostí, setkáváním s lidmi všech věkových kategorií.

V současné době se věnuji především léčebným konzultacím, terapiím, tvorbě jmen duše, přednáškám, kurzům, seminářům, psaní, automatické písmu a automatické kresbě, práci se zvířaty, meditaci a rozvoji s našimi koňmi, spolutvoření s přírodou a Matičkou Zemí, melodií mé duše jsou rodové statky a osady - náš prvotní způsob života na Zemi, ke kterému se navrací čím dále větší počet lidí po celém světě, odkazy a moudrost našich dávných předků (Vědění prvopočátků) - a to vše skrze mne a mé zkušenosti nabité předávám dál.

Pokud máte o mnou nabízené služby zájem, či chcete-li něco posdílet nebo se jinak propojit, spolutvořit a pracovat třeba i společně na dalších projektech vedoucích ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi, ozvěte se na některý z mých kontaktů.

Děkuji a těším se......Arménia Vedrussa ♥