Kurz Vědění Prvopočátků I.

Kurzy » Kurz Vědění Prvopočátků I.

9.1.2023, Admin

Jako lidstvo jsme si do této doby prožili již mnohé. Prošli jsme si jak životy v tom nám přirozeném, šťastném způsobu života po dlouhý čas našich Prvopočátků, kdy jsme žili v souladu s přírodou, tak i naší skutečnou podstatou a naším předurčením, tak i životy v tom nám a naší podstatě obráceném, destruktivním, lživém světě, který právě v této době ještě dozažíváme.

Kurz Vědění Prvopočátků I.

Jako lidstvo jsme si do této doby prožili již mnohé. Prošli jsme si jak životy v tom nám přirozeném, šťastném způsobu života po dlouhý čas našich Prvopočátků, kdy jsme žili v souladu s přírodou, tak i naší skutečnou podstatou a naším předurčením, tak i životy v tom nám a naší podstatě obráceném, destruktivním, lživém světě, který právě v této době ještě dozažíváme.

Dostali jsme se tak postupně z vědomého způsobu života do toho způsobu života nevědomého, který mohl vzniknout ve stále větší míře právě proto, že Jsme zapomněli na to kým Jsme, kde naše původní prameny pramení a upadli jsme na čas za tzv. „závoj zapomnění“, kdy podlehli Jsme a uvěřili obrazům reality těch, kteří znalí vědy obraznosti, vesmírných konů a Vědění Prvopočátků do hloubky byli, naše schopnosti včetně energie mysli důmyslnými způsoby zabrzdili, různými nástrahami a taktikami nás často i na svou stranu dostali, rozličnými hypnotickými „zbraněmi“ na nás působili, aby nás a naší energetiku co nejvíce oslabili a sobě vyniknout nad ostatními dali.

Pokud se chceme z tohoto destruktivního, otrockého stavu a nemocného způsobu života dostat a jít vstříc tomu způsobu života nám přirozenému, šťastnému je zapotřebí učinit mnohé. Jednak poléčit svá vnitřní zranění, dostat se ze stavu morálního zašpinění a také rozpomenout se do hloubky na to, kým Jsme a kde naše původní prameny pramení.

Proto, aby se ještě rychleji a intenzivněji začaly věci v našich životech a v celém našem společenství měnit, je zapotřebí dostat se do novodobé vědomé síly, skrze hloubkové chápání všeho dění, tedy i všeho doposud prožitého a skrze rozpomenutí si na to, kým Jsme, dovědění se Pravdy o sobě. A právě do hlubin těchto věcí se společně v tomto kurzu dostaneme a tím ještě hlubší společnou vnitřní transformací projdeme. Nápomocni nám v tom budou naši dávní, moudří předci – duchové dolmenů.

„Do dolmenů odcházeli lidé – naši dávní předci, aby zachránili vědění počátečního zdroje na Zemi, tzn.vědění od Boha, které tehdy vlastnili v plném rozsahu. Tato vědění dovolí budoucím pokolením obnovit harmonii na Zemi, vrátit radostný a šťastný život lidem.“ (Vědění, chráněné dolmeny, Alexandr Savrasov)

V jednotlivých lekcích se podíváme na tato témata:

Vědění o Člověku, jeho schopnostech a možnostech. Kdo je Člověk ve vesmírném komplexním smyslu. Vedrussové (Árijci - Lidé Prvopočátků) a bližší seznámení s nimi a s vedickou kulturou, vedickým způsobem života.

Vědění o Vesmíru, jak zacházet s Vesmírem. Vztah mezi planetami, vztah Země k ostatním planetám.

Vědění o Zemi – o všem co se nachází jak uvnitř Země, tak i na jejím povrchu.

Vědění o přírodě – o vodě, o vzduchu, o zemi, o lesích, stromech, sadech apod.

Vědění o výživě – výživa vs. p-otraviny – stav, kdy jíme tak, jako i dýcháme, jak opět najít energetický soulad

Vědění o barvách, o zvucích. Vlivy zvuků  na Člověku a samotnou přírodu.

Vědění o Slunci, Slunečním světle a jeho Propojení s Člověkem

Vědění o Lásce. Co je to skutečná Láska, jak rozpoznat pravou Lásku od horlivosti a žádostivosti.

Vědění o párových duších – hlubokém významu párových duších. Jak najít svou párovou duši, jak k sobě přilákat Lásku a udržet si jí po celý život. Předurčení muže, předurčení ženy.

Vědění jak rodit zdravé a šťastné děti. Jak udržet šťastný partnerský vztah po celý život a jak vytvořit šťastnou rodinu. Výchova a vzdělávání dětí dle naší původní vedické kultury.

Jaké byly naše skutečné původní dějiny – lživé vs.pravdivé obrazy a jak je rozlišovat.

Jak rozpoznat Pravdu od Lži, to co je čisté a co naopak není.

Význam obřadů a svátků v našem životě. Nahrazení podstaty a významu našich původních svátků. Co udělat pro to, aby se celý náš život stal opět jednou velkou oslavou.

Energie mysli a její správné používání.

Energie Lásky vs. Energie Sobectví, Energie Pýchy vs.Energie Hrdosti. Člověk a Sobectví.

Energie zvaná Člověk vs. Energie nelidy, nežita, biorobota.

Vesmírná energie Opatření – Energie „RAZ“

Božské principy vs. Systémové (lživé)principy, okultismus, nástrahy a pasti temnoty, metody působení na lidský genetický kód, energetická matrice okultních sil. Lži a Lživé obrazy.  Imunita na lež.

Arkaim – Svěltlá věčnost Jednoty.

V čem stařešinové udělali chybu – chyba obrazového období, zavedení falešného obrazu, jakým největším neduhem trpí lidstvo – jak se dostat z tohoto destruktivního zacyklení.

Jak se vytvářely obrazy.

Vznik náboženství, států, hranic, různých typů státních zřízení, měst, konzum a jejich vliv na náš život.

Skutečnost, Pravda, Láska – Devět plánů Bytí, Rozumnost ve Vytvořeném. Lidský genetický kód a Genetický kód Země.

Jak uzdravit sám sebe a tak uzdravit svět. Jak se dostat z okovů „Matrixu“ a jít vstříc tvorbě šťastného a radostného života pro všechny. Jak opět duší a z duše žít. Atd.

 

Rozvržení a obsah jednotlivých lekcí a další informace dostanou účastníci před zahájením kurzu v mailové podobě.

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Terapie, léčebné konzultace