Kurz Vědění Prvopočátků II.- do dalších hlubin původních pramenů

Kurzy » Kurz Vědění Prvopočátků II.- do dalších hlubin původních pramenů

27.5.2023, Admin

Jako lidstvo jsme si do této doby prožili již mnohé. Prošli jsme si jak životy v tom nám přirozeném, šťastném způsobu života po dlouhý čas našich Prvopočátků, kdy jsme žili v souladu s přírodou, tak i naší skutečnou podstatou a naším předurčením, tak i životy v tom nám a naší podstatě obráceném, destruktivním, lživém světě, který právě v této době ještě dozažíváme.

Kurz Vědění Prvopočátků II.- do dalších hlubin původních pramenů

Kurz ONLINE formou živého vysílání v 7 jednotlivých lekcích vždy po 2 hodinách (pravidelně ve čtvrtek), přes aplikaci ZOOM (pro účast na vysílání je nutná registrace + uhrazení kurzovného ve formě finančního DARU viz informace níže). Účast na živých vysíláních + záznamy z jednotlivých lekcí.

Kurz Vědění Prvopočátků II. - do dalších hlubin původních pramenů

Jako lidstvo jsme si do této doby prožili již mnohé. Prošli jsme si jak životy v tom nám přirozeném, šťastném způsobu života po dlouhý čas našich Prvopočátků, kdy jsme žili v souladu s přírodou, tak i naší skutečnou podstatou a naším předurčením, tak i životy v tom nám a naší podstatě obráceném, destruktivním, lživém světě, který právě v této době ještě dozažíváme.

Dostali jsme se tak postupně z vědomého způsobu života do toho způsobu života nevědomého, který mohl vzniknout ve stále větší míře právě proto, že Jsme zapomněli na to kým Jsme, kde naše původní prameny pramení a upadli jsme na čas za tzv. „závoj zapomnění“, kdy podlehli Jsme a uvěřili obrazům reality těch, kteří znalí vědy obraznosti, vesmírných konů a Vědění Prvopočátků do hloubky byli, naše schopnosti včetně energie mysli důmyslnými způsoby zabrzdili, různými nástrahami a taktikami nás často i na svou stranu dostali, rozličnými hypnotickými „zbraněmi“ na nás působili, aby nás a naší energetiku co nejvíce oslabili a sobě vyniknout nad ostatními dali.

Pokud se chceme z tohoto destruktivního, otrockého stavu a nemocného způsobu života dostat a jít vstříc tomu způsobu života nám přirozenému, šťastnému je zapotřebí učinit mnohé. Jednak poléčit svá vnitřní zranění, dostat se ze stavu morálního zašpinění a také rozpomenout se do hloubky na to, kým Jsme a kde naše původní prameny pramení.

Proto, aby se ještě rychleji a intenzivněji začaly věci v našich životech a v celém našem společenství měnit, je zapotřebí dostat se do novodobé vědomé síly, skrze hloubkové chápání všeho dění, tedy i všeho doposud prožitého a skrze rozpomenutí si na to, kým Jsme, dovědění se Pravdy o sobě. A právě do hlubin těchto věcí se společně v tomto kurzu dostaneme a tím ještě hlubší společnou vnitřní transformací projdeme. Nápomocni nám v tom budou naši dávní, moudří předci – duchové dolmenů.

„Do dolmenů odcházeli lidé – naši dávní předci, aby zachránili vědění počátečního zdroje na Zemi, tzn.vědění od Boha, které tehdy vlastnili v plném rozsahu. Tato vědění dovolí budoucím pokolením obnovit harmonii na Zemi, vrátit radostný a šťastný život lidem.“ (Vědění, chráněné dolmeny, Alexandr Savrasov)

 

V jednotlivých lekcích se podíváme na tato témata:

- Jak vytvořit dobro mezi lidmi a Matičkou Zemí?
- Jak si zařídit svůj život novým směrem, abychom mohli plně se svou duší v souladu žít?
- Jak pomoci lidem probudit se k novému životu?
- Jak odstranit negativní energie, které ničí těla a život Člověka?
- Jak obnovit spojení se svými předky?
- Jak očistit sebe a svá těla od karmických uzlů?
- Jak opět svobodně, radostně, šťastně, tak jak Člověku důstojné je, žít?
- Jak navázat kontakt mezi flórou a faunou?
- Odstranění destrukcí, které ničí duši, tělo, kosti, cévy
- Vytvoření svého vlastního osudu, své jedinečné, smysluplné cesty – proč žijeme a co je zapotřebí pro život udělat
- Čistota duše, čistota úmyslů v Člověku a mezi lidmi
- Jak pomoci obnovit DNA v Člověku?
- Jak si pomoci obnovit fyzické tělo, získat sílu a obnovit své zdraví?
- Jak dát duši ten správný směr a opět kráčet s Bohem?
- Jak vnést laskavost, lásku a radost do duše a tak se uzdravit?
- Jak chránit Člověka před všemi druhy virů, parazitů, které mohou tuto energii Člověka využívat?
- Jak pomoci lidem vrátit, co vlastnili lidé prvotního Zdroje?
- Objasnění skutečné podstaty Člověka, jeho schopností a pravidel života
- Odstranění překážek bránících v probuzení lidstva
- Jak přijímat, rozumět a používat informace od Duchů Dolmenů?
- Vzájemné porozumění mezi lidmi – setkání s Člověkem, který přináší Lásku, Radost a pokračování rodu
- Jak dodat lidem sebevědomí, optimismus, radost
- Požehnání na nové cestě –MODLITBA
- Jak léčit přírodu a obnovovat život kolem nás?
- Požehnání Matky Země
- Znalosti o vzduchu a jak jej čistit
- Obnova Země - bez ohledu na národnost
- Poznání zdravé mužské energie, mužská síla ducha
- Jak vrátit ženě posvátnost, dát příležitost porodit zdravé děti s jasným pohledem na svět a novým chápáním společnosti, ve které moderní lidé žijí
- Znalosti o Měsíci, o jeho vlivu na jejich život, na přírodu Země, na vesmírný prostor kolem Země
- Jak poskytnout lidem na Zemi požehnaný stav Duše a Ducha. Požehnaný život na zemi. Příznivé vnímání lidí navzájem. Dát lidem na Zemi schopnost vidět a cítit dobro kolem sebe i v nich samých
- Jak pomoci lidem správně vnímat svět. Vidět a porozumět životu, který existuje kolem každého člověka
- Jak dát duši člověka potěšení a pochopení jeho bytí
- Význam a nebezpečí peněz
- Energie Stvořitele v lidech Země
- Jak objevit pravý dar, který je člověku vlastní - tvoření, tvořivost. Uznání kreativity dané člověku
- Obnovení čistoty v Člověku
- Jak dát duši správný směr a tak pomoci mu opět kráčet s Bohem
- Co vlastnili lidé Prvopočátků a jak se k tomu navrátit
- Jak pomoci lidem splnit jejich sen
- Čistota myšlenek a úmyslů v komunikaci mezi lidmi
- Jak obnovit své zdraví
- Jak pomoci lidem pochopit, že jsou ve slepé uličce této civilizace, pomoci jim probudit se k novému životu atd.

 

Rozvržení a obsah jednotlivých lekcí a další informace dostanou účastníci před zahájením kurzu v mailové podobě.

Kurz povede Arménia Vedrussa (www.armenia-vedrussa.com), která se věnuje léčebným konzultacím, terapiím, přednáškám, kurzům, seminářům, psaní, automatické písmu a automatické kresbě, práci se zvířaty, spolutvoření s přírodou a Matičkou Zemí, melodií její duše jsou rodové statky a osady - náš prvotní způsob života na Zemi, ke kterému se navrací čím dále větší počet lidí po celém světě, odkazy a moudrost našich dávných předků (Vědění prvopočátků), dále vystudovala Montessori pedagogiku, pracovala v Montessori školce, sama vzdělávala své děti v rámci domácího vzdělávání a věnuje se i dále osobnímu rozvoji a vzdělávání dětí i dospělých a dalším činnostem.

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem

Terapie, léčebné konzultace