Cyklus seminářů: Energetika Člověka – do hlubin nás samých

Kurzy » Cyklus seminářů: Energetika Člověka – do hlubin nás samých

27.5.2023, Admin

„Energetika Člověka – do hlubin nás samých“ je cyklus seminářů, ve kterých se budeme zabývat naší energetikou a jejími součástmi.

Cyklus seminářů: Energetika Člověka – do hlubin nás samých
„Energetika Člověka – do hlubin nás samých“ je cyklus seminářů, ve kterých se budeme zabývat naší energetikou a jejími součástmi.

Celkový počet seminářů ještě není přesně daný, uvidíme aktuálně, na kolik online setkání, nám toto téma vyjde .

V systémových zařízeních zvaných „školy“ nás podstatným a pro náš život skutečně důležitým věcem záměrně neučili, natož, aby nám umožnili je dále rozvíjet. Schopnosti a možnosti Člověka nám byly záměrně zamlčovány a všemožnými způsoby ubíjeny a oslabovány, nastaveným způsobem života v systému především.

V této silně proměnné době však nadešel čas se k sobě samým a našemu energetickému potenciálu znovu navrátit a naopak naše schopnosti a celkově naši energetiku, díky všem prožitým životním zkušenostem, o to více posílit a do dalších rovin posunout.

Během těchto seminářů se podíváme na rozličná témata týkající se naší energetiky jako např.:

- Tělo, duše a duch
- Síla energie mysli
- Emoce, emoční pole a jejich vliv na naši energetiku
- Čakrový systém
- Aura a její součásti, vyčištění aury a jejího okolí
- Vizuální projekce – aura, Senzorická projekce – pole
- Hlavní energetické proudy
- Příčiny a následky kolem nás – energoinformační pole
- Celý svět je energie – energetika lidského těla
- Psychika davu, patologické vazby společnosti
- Svobodný proud osobního energetického pole
- Energoinformační útoky a jejich odstranění
- Odbourání energetických zdí
- Vybudování ochranného energetického obalu
- Energetické pole oblasti hlavy
- Staré zátěže z minulých inkarnací
- Zkreslené představy o karmě, mechanismus karmy –
stimulovaný pocit viny
- Karma je nemoc, kterou je třeba léčit – zdravý svět bez karmy
- Prevence karmy – jak nezavádět karmu do světa
- Terapie skutečné karmy, magické staré zátěže
- Osvobození, transformace – duševní síla a zralost
- Přeměna uzavřené cesty ve volnou
- Nejen si vědom být, ale také to žít
- Rozvoj intuitivních schopností
- Osvobození se, rozpuštění svazujících energetických struktur
- Energetická korekce a návyky sebeuzdravování
- Volný proud životních energií
- Zvýšení úrovně energetiky

Semináře povede Arménia Vedrussa (www.armenia-vedrussa.com), která se věnuje léčebným konzultacím, terapiím, je láskyplným, vědomým průvodcem lidem při prochází si jejich vlastní vnitřní proměnou, věnuje se přednáškám, seminářům, kurzům, tvorbě duchovních jmen, jmen duše, psaní, automatickému písmu a automatické kresbě, práci a meditaci se zvířaty včetně meditace s koňmi, spolutvoření s přírodou, Matičkou Zemí, Bohem a celým Universem, melodií její duše jsou rodové statky a osady – náš prvotní, šťastný způsob života na Zemi, ke kterému se navrací čím dál větší počet lidí po celém světě, odkazy a moudrost našich dávných předků (Vědění Prvopočátků), dále vystudovala Montessori pedagogiku, pracovali v Montessori školce, sama vzdělávala a vzdělává své děti v rámci domácího vzdělávání na úrovni ZŠ i SŠ již 10.rokem, pracovala jako lektorka vzdělávacích environmentálních programů pro děti a mládež pro jeden z národních parků ČR a věnuje se i dále seberozvoji a vzdělávání dětí i dospělých, jež v současné době vedou k hlubokým proměnám života na Zemi (na všech úrovních), sdílení hlubokých odkazů a informací a dalším činnostem.

Odkazy na lektorku semináře:

FB-Arménia Vedrussa – léčebné konzultace, terapie, návrat k životu z duše

FB – Rodové statky a osady – návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

www.armenia-vedrussa.com

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Terapie, léčebné konzultace