Zvyšující se tlaky před vstupem do další vlny transformace – obrovský význam energie mysli, Bardů a bardských písní právě v tomto přelomovém čase

Mé články a odkazy » Zvyšující se tlaky před vstupem do další vlny transformace – obrovský význam energie mysli, Bardů a bardských písní právě v tomto přelomovém čase

10.4.2023, Admin

Každý jediný z nás v této době obrovským tlakům vystaven je a prochází jimi. Tyto tlaky se neustále zvyšují a proudí k nám ve stále větší síle a intenzitě ve dne, v noci. Není to vůbec jednoduché ustát je, ale vězte, že i ony ten nejhlubší význam pro nás všechny a další vývoj celospolečenských situací, mají. Děje se proto mnohé na pozemské i celovesmírné úrovni.

Zvyšující se tlaky před vstupem do další vlny transformace – obrovský význam energie mysli, Bardů a bardských písní právě v tomto přelomovém čase

Každý jediný z nás v této době obrovským tlakům vystaven je a prochází jimi. Tyto tlaky se neustále zvyšují a proudí k nám ve stále větší síle a intenzitě ve dne, v noci. Není to vůbec jednoduché ustát je, ale vězte, že i ony ten nejhlubší význam pro nás všechny a další vývoj celospolečenských situací, mají. Děje se proto mnohé na pozemské i celovesmírné úrovni.

Ten největší tlak je opětovně na naší Božskou podstatu a na naše člověčí schopnosti. Tak tomu ostatně bylo vždy, od počátku vzniku nám protipólného světa a našich životů v něm. Prioritně bylo zacíleno a stále je, neboť nyní vše v systému vrcholí, na náš nejbohulibější nástroj a tím je energie mysli, která spojena s mnohými našimi schopnostmi je.

 

Na tento náš nástroj, naše schopnosti – naší Božskou podstatu – duši bylo zacíleno již od dětství, od počátku zrození – rodné číslo, trvalé bydliště apod. (pro systém kontroly a dozorování nad námi po celý náš život), očkování již krátce po porodu (většinou v destruktivním, nemocničním prostředí), a nejvíce očkování v prvních letech našeho života. Co nejrychlejší ukončení kojení, které pro naše děti obrovský význam vždy mělo, a nasazením uměle vytvořené výživy od zvířátek pocházející. Od 2 – 3 let návrat rodičů, maminek převážně, do systémem vytvořených zaměstnání a tak odevzdání svých dětí pod vlivy vyškolených pracovníků systému – učitelek, učitelů a způsobu v nich, ve školkách, školách obvyklých, opět systémem vytvořených. A tak již od našeho raného dětství, v nám protipólném světě, započaly útoky na nás – naše duše, energii mysli, naše schopnosti.

 

Tímto způsobem života se z Božích dětí stávali velmi rychle poslušní, věrní otroci, jejichž energetika tím vším, celým tím celospolečenským nastavením, životem v systému, neskutečný záhul dostávala, a lidé do stále nižších vibrací klesali a v nich se ukotvovali. A tak jsme přestali být čím dál více plnohodnotným Člověkem a ti, co vládnout, moc nad našimi životy chtěli mít, ve svých schopnostech naopak sílili, neboť z naší životní energie, našeho ponížení, více a více žili.

 

V této době na vrcholu snah a záměrů těchto lidí, těchto sil, jsme, ale zároveň dochází k něčemu převratnému, začínáme si více a více uvědomovat toho, kým Jsme, právě pro těmi všemi možnými tlaky, sofistikovanými pastmi a nástrahami.

 

K tomu, abychom mohli pokročit jako lidstvo dále, zapotřebí je, skrze tyto tlaky, postoupit na další a další úroveň vědomí, nepodlehnout těmto tlakům, ale naopak, získat díky nim co nejvíce – pochopení souvislostí, uvědomění, pocítění naší skutečné podstaty a toho, co s ní v souladu není, našich bohulibých schopností…..

 

Omezení našich práv a svobod jede na plné obrátky a graduje proto, abychom tu poslední možnost uvidět měli, a uvidět, pocítit mohli, kým Jsme, kde Pravda, Čistota, Láska je a kde naopak Lež, Manipulaci, Ničivý záměr cítíme. Tímto stále se zvyšujícím tlakem na nás, naše životy máme jednu z posledních možností prozřít a rozhodnout se, jakou cestou dále půjdeme. Zda-li těm tlakům, záměrně vyvolávaným strachům, podlehneme anebo naopak díky nim prozřeme a tak do své síly, Lásky, Moudrosti, Uvědomění všeho dění – vstoupíme.

 

A tak vnímám, jako důležité vám říct, dále do éteru dát, že důležité nyní je, abychom dobrými pozorovateli všeho dění byli, ne skrze strachy, ale skrze svůj vnitřní klid (který jsme vybízení právě pod tím největším tlakem naleznout, pokud tam ještě dostatečně silně ukotven není) věci, veškeré dění navnímávali. Ano, je dobré vědomi si všeho jistými elitami chystaného být – testování, očkování, čipování – absolutní degradace lidstva. Ale na druhou stranu není třeba svou mysl, sebe samé tím vším natolik zahltit, že přestaneme ve svém středu být a přestaneme skrze svou mysl tvořit. Naopak toto je pro nás tím nejdůležitějším úkolem, tou největší výzvou dnešních dní – svou mysl neustále zrychlovat, prohlédnout triky lidské temnoty a tak o to připravenějšími, silnějšími můžeme být. Když opět se svou myslí tvořivě, láskyplně zacházet budeme, bohulibé myšlenky, obrazy tvořit začneme a to do těch nejjemnějších detailů, potom tu největší „zbraň“ ve svých rukách máme, která právě vedle energie Lásky v nás, díky Lásce a čistotě našich úmyslů, tu nejrychlejší proměnu způsobí.

 

Abychom svou mysl co nejlépe využívat mohli, je zapotřebí do své vnitřní čistoty jít, protože čistota duše v těsném propojení s čistou myslí je – ruku v ruce jde. A když v tomto duchu společně se propojíme a společně tvořit  - obrazy - začneme (je úplně jedno, zda-li  fyzicky nebo energeticky, neboť to energetické vždy stěžejní je), pak jsme to gró všeho pochopili a správně uchopili, a můžeme se tak jako celek velmi rychle posunout dál a postupně navracet k našemu šťastnému, přirozenému životu, tak jak si každá jediná naše duše přeje.

 

Určitých změn i skrze demonstrace, petice dosáhnout můžeme, ale pokud nedojdeme k základům, k podstatě, stále v začarovaném kruhu se točíme a to jisté síly moc dobře vědí, nedochází tak ke změnám trvalým, tedy skutečným. Proto i záleží na duchu, v kterém se demonstrací apod. účastníme, mne už to více nepustí touto cestou jít, neboť vnímám ty všechny pasti a nástrahy, které s tím v Propojení jsou. Ale pokud rozhodneme se ve velkém pochody, shromáždění v duchu vědomém uskutečnit, kde jasné vize našich dalších životů, toho, co skutečně z hloubi duše toužíme žít, na Nové Zemi budeme mít a při našem propojení a chození přírodou, ulicemi, kdekoli na Zemi toto z nás vyzařovat bude a např. za doprovodu bardských písní vědomé obrazy tvořit budeme, pak ráda zúčastním se. (Bard – člověk, který rozumí, cítí i uznává společnou cestu Vesmíru, Země i každého člověka. Jestli-že celý svět rostlin, zvěře a ptáků vyplňuje svoji misi nevědomě, tak Bard plní svoji misi vědomě a se vší zodpovědností za svoje činy. Skládá písně a hudbu, jdoucí z Vesmíru, ne na papír, ale ve svém ♥ a používaje svých vědomostí, klade tyto slova, fráze a noty tak, že píseň opravdu začíná tvořit dobro. Negativní energii může přetvořit na pozitivní. – Když Bard (a vědomí lid s ním) zpívá, žlutá tráva se zelená. Jestli fouká silný vítr, ten se utiší a stává měkkým a dobrým. Na zvuk písně se slétávají ptáci, přichází divoká zvěř a jejich oči září radostí, dobrotou a Láskou. Hlas Barda je vypracovaný tak, že současně připomíná zvuk větru, potoka, modrého nebe, teplého Slunce. Navazuje se kontakt mezi Člověkem a Vesmírem, Země se naplňuje teplem a Láskou prostoru. BARD cítil srdcem, kde je ho potřeba a šel přímo k tomu místu. Když přicházel k vesnici, začínal zpívat svoje písně. Lidé vycházeli a šli přímo k němu. Začínali do písní vstupovat a skrz melodii, jdoucí ze srdce Barda se všichni spojovali s prostorem. To trvalo několik hodin a někdy i celý den, protože do srdce lidí se začala vlévat sama Láska. V tomto stavu lidé ztráceli pocit únavy a vítězila v nich energie Lásky. Všechny ztracené kontakty této vesnice se Zemí a Vesmírem, se začaly znovu harmonicky proplétat, nemocní se uzdravovali a úroda se zvyšovala. A v této vesnici znovu začal šťastný a radostný život. Lidé tyto písně zpívali, když byli doma, nebo zrovna něco dělali, Písněmi přitahovaly síly světla a dobra. V jejich duších a srdcích byl vždycky klid, radost a Láska. Člověka, žijícího v Lásce můžeme s jistotou nazvat Člověkem-Tvůrcem božské touhy. BARD – nezpíval písně tak, jako se to dělá dnes, ale vyprávěl je svým srdcem v určitém rytmu, nazývaném „motiv“. Když BARD zpíval, nepřátelští vojáci ho nemohli zabít. Vypadávaly jim zbraně z rukou a nechtělo se jim už víc bojovat. Chtělo se jim milovat, mazlit se s dětmi, zapojovat se do mírumilovných činností. Pouze speciálně vycvičení lidé (žreci) ovládající černou magii, mohli vystřelit na zpívajícího BARDA. Vojáci, bránící svou vlast, brávali Bardy v minulosti s sebou. V době boje, díky písním a hudbě, obránci necítili únavu a mohli se bít celý den. Nepřítel utrpěl velké ztráty, museli tak posílat stále nová a nová vojska./Vědění Prvopočátků/).

 

A v tomto příspěvku svém rozloučím se s vámi slovy, jež má Milovaná Sestřička – Anastasie pronesla a tímto přidávám se k ní, jakož i každý jediný z vás, můžete to samé, co já učinit, neboť i v tomto odkazu, v těchto slovech, velmi silný obraz je:

 

 „...Nepředpověděls, Nostradame, ale stvořil vlastní myšlenkou

data strašných kataklyzmat světa. Mnohé jsi donutil aby

ti uvěřili, a tím jsi zapojil jejich myšlenky do děje toho

strašného. Vznáší se tvá myšlenka, strašící lidi svým proroctvím

a bezvýchodností. Ale teď se nevyplní. Ať se tvá myšlenka utká

s mou.

 

...Jsem člověk, Anastasia ! A jsem silnější !

…Jsem člověk, Arménia ! A jsem silnější !

…Jsem člověk, …………….! A jsem silnější !

 

S Láskou a Úctou k nám všem, Bohu a Božskému principu

 

Arménia Vedrussa ♥

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Terapie, léčebné konzultace