ČISTÁ DUŠE

Mé články a odkazy » ČISTÁ DUŠE

2.9.2023, Admin

Čistá touha Toho, Kdo krásný svět pro všechny stvořit chtěl, čisté duši možnost vzniknout dala,
aby Čistota, Ryzost, Moudrost a Láska celý pozemský prostor a posléze celý Vesmír naplnila,
a dlouhý čas našich Prvopočátků si tu čistá duše ve všech možných podobách šťastně žila,
než-li milovanou Matičku Zemi a mnoho duší energie sobectví a pýchy prostoupila.

ČISTÁ DUŠE

Čistá touha Toho, Kdo krásný svět pro všechny stvořit chtěl, čisté duši možnost vzniknout dala,

aby Čistota, Ryzost, Moudrost a Láska celý pozemský prostor a posléze celý Vesmír naplnila,

a dlouhý čas našich Prvopočátků si tu čistá duše ve všech možných podobách šťastně žila,

než-li milovanou Matičku Zemi a mnoho duší energie sobectví a pýchy prostoupila.

 

Touha po moci, slávě, materiálním obohacování na úkor druhých, mít výsostní postavení čím dál více ty, v lidských tělech žijících, pohltila,

chamtivost, ziskuchtivost, touha být nejlepším, nejváženějším, nejmocnějším, nejúspěšnějším, nejslavnějším, se v lidském společenství zrodila,

a tak se duše lidí od jistého údobí Zemi okupující do čím dál větších pokřiveností dostaly, někteří se v pokřiveném duchu dokonce i narodili,

čisté duše obklopeni těmito lidmi-nelidmi to postupem času čím dál těžší měly a zatracovány, likvidovány všemi možnými způsoby byly.

 

Čistota duše i těla, pro Vedrussy – Lidi Prvopočátků, jež tak neskutečně vážená a ctěna všemi byla,

se najednou v čím dál větším ohrožení a útocích proti ní se nesoucími, ocitla,

bolestnými a na čas ničivými zkušenostmi ve velkém si čistá duše prošla,

až nastal čas návratu zpět domů – do čistoty – aby sama sebe a pevné spojení s Bohem opět našla.

 

Čistota, ryzost, láskyplnost a moudrost Bohu a Božím dětem vlastní jsou,

a v jejich duchu se nadcházející pozemské zkušenosti ponesou,

i když nelíbí se to dnes mnohým, neboť tento obrat jim to nejčistší zrcadlo nastavuje

a hluboce do jejich svědomí tak zasahuje a z toho plynoucí události do jejich života přitahuje.

 

Čisté duše v této době obrody Božského způsobu života na Zemi těmi stěžejními jsou,

těmi, kteří ten hlavní stěžeň skrze čistotu svou a plné odevzdání se Bohu a Božskému principu, nesou,

URA – URA – URA! zvolává opět ten, který si své mise a svého předurčení plně vědom je,

obrovská síla v těchto duších-Čelověcích je, díky nim, díky Bohu a všem krásným duším s nimi v propojení, Země do své nové etapy života vstupuje.

 

Již příliš dlouhý čas čisté duše, Bůh a Božský princip zde ponižovány a zesměšňovány byly,

přišla však doba plná změn, kdy karty se obrátily, aby Čistotu a Ryzost, tak i Moudrost a Lásku navrátily,

proto dějí se věci v současnosti na Zemi, a ještě budou se ve velkém dít,

aby se mohlo vše tak, jak nyní má, udít a z dlouhodobého chaosu do Božího souladu přinavrátit.

 

K tomu, aby Božský princip na Zemi ve větší síle a ochraně mohl být,

bylo však zapotřebí i to nám – Čelověkům – nepřirozené, vzdálené – na čas prožít a pochopit,

nyní již víme, jak „lidská“ temnota a ti, co slouží ji, přemýšlí, jaké nástrahy, pasti a způsoby mají,

a tak se zcela nové scénáře na Zemi odehrají, vale všemu destruktivnímu, nečistému postupně dají.

 

V tomto čase se mnoho energetických procesů děje,

aby do hmoty dále v podobě dalších transformačních vln přenesly se,

celý láskyplný Vesmír na těchto hlubokých proměnách podílí se,

a vše destruktivní a ničivé doposud na Zemi figurující a volné pole mající, se třese.

 

Proto každý ten, co stále v různých pokřivenostech charakteru a morálním zašpinění nachází se,

čím dál silnější a intenzivnější působení těchto energetických procesů a vlivů pociťuje,

EGO a ten v rovině ANTIROZUMU žijící, naráží na zeď čím dál více, aby z posledního možnost uvidět měl,

kam řítí se, a že tento postoj, pokud přetrvá v něm, jej ke konci možnosti Člověkem býti, zavede.

 

Každý je nyní více než kdy jindy, svého štěstí a života strůjcem,

a o svém dalším osudu skrze své vnitřní naladění rozhoduje,

proto pamatujme, již konec doby plné výsměchu čistým duším tu je,

Ryzost, Čistota, Láska a Moudrost, a tak i Čisté Duše těmi jsou, kterým Bůh a Matička Země

„zelenou“ dává, žehná a posvěcuje.

 

Nechť Čisté Duše na Zemi opět v bezpečí se cítí a pod Boží ochranou jsou,

Nechť jejich láskyplné, vědomé kony tu pro Štěstí a Radost Boha…. a celého Vesmíru pracujou…

 

S Láskou a Vděčností Bohu a Božskému principu

Arménia Vedrussa

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Terapie, léčebné konzultace