MEDITACE S KOŇMI – vědomá práce, terapie a učení skrze prožitek s koňmi

Meditace s koňmi » MEDITACE S KOŇMI – vědomá práce, terapie a učení skrze prožitek s koňmi

2.9.2023, Admin

Milí přátelé, Milovaní lidé ♥,
S Láskou a Radostí ve svém srdci vás všechny srdečně zvu na MEDITACE S KOŇMI se mnou, mou dcerou a našimi koňmi, neboť právě koně jsou pro nás dvě bytostmi, které bezmezně milujeme, ctíme a jejich hluboké poselství vnímáme, bytostmi, které přenášejí Člověka přes úsek času temných sil, dostávají a udržují Člověka ve vyšších stavech Vědomí, trvalém Klidu, Vnitřní Síle a Harmonii.

MEDITACE S KOŇMI – vědomá práce, terapie a učení skrze prožitek s koňmi

Milí přátelé, Milovaní lidé ♥,

S Láskou a Radostí ve svém srdci vás všechny srdečně zvu na MEDITACE S KOŇMI se mnou, mou dcerou a našimi koňmi, neboť právě koně jsou pro nás dvě bytostmi, které bezmezně milujeme, ctíme a jejich hluboké poselství vnímáme, bytostmi, které přenášejí Člověka přes úsek času temných sil, dostávají a udržují Člověka ve vyšších stavech Vědomí, trvalém Klidu, Vnitřní Síle a Harmonii.

Koně jsou vysokovibrační bytosti ze zvířecí říše, které stejně tak jako sloni, velryby a delfíni, které jsou tu s námi od Prvopočátků, aby nám lidem pomáhali v udržení Lásky, Štěstí, Radosti, Klidu, Vnitřní síly – Harmonie v nás samých a podporovaly rozvíjení našich Čelo-věčných schopností.

V tomto čase hlubokých proměn života na Zemi i oni svůj jedinečný a důležitý úkol mají a to: pomoci nám lidem navrátit se k sobě samým, ke šťastnému Bytí a Harmonii na všech úrovních, tedy navracejí nás i k našemu hlavnímu předurčení, být opět základním harmonizačním článkem celého vesmírného řetězce a tím i přispět k Harmonii nejen na pozemské úrovni, ale i na té celovesmírné.

Meditace s koňmi – je velmi silnou, intenzivní a účinnou formou meditace a léčení, která je určena pro všechny ty, kteří znovuzrodili se a přišli opětovně na Zemi proto, aby mohli odevzdat, rozpustit vše to, co jim brání ve štěstí, tedy vše to ničivé, sebedestruktivní, co přinesli si povětšinou již z životů minulých a vyobrazilo se jim ještě i v tomto současném životě jako nezpracované, nepřijaté, vše to, s čím doposavad nesmířili se.

Koně nám v této přerodné době pozoruhodně a velmi efektivně pomáhají dosáhnout nového způsobu vědění, stavu, v němž se spojuje cit, intuice, vztah a moudrost se zaměřením, vůlí, vynalézavostí a schopností řešit problémy. Koně mají tu schopnost nám pomoci dosáhnout stavu moudrosti, ale k tomu je vyžadován náš respektující, partnerský vztah. Spojení mezi námi a koňmi je doslova magické, a to již od našich Prvopočátků na Zemi, kdy právě kůň byl tím zvířetem pro Člověka stvořeným, kdy již od útlého věku vyrůstal spolu s ním, v jeho přítomnosti a díky jeho čistotě, moudrosti a čistým úmyslům mohl dostat sám sebe do vyšších světů a realizovat zde na Zemi v podobě Člověka věci hodné toho, kdo na vrcholu Stvoření je.

Člověk je energií přenádhernou, ve své podstatě neexistuje špatný, zlý Člověk, neboť podstata Čelověka Božská je. Avšak, když Člověk na čas vzdálil se sám sobě, Bohu a upadl do zapomnění, kdy zažil okamžiky a zkušenosti nelehké, tíživé, svíravé, ničivé, které na čas dostaly jej do rozpoložení nízkého, kdy stal se nelidou, nežitem anebo biorobotem systému, který za úkol měl připravit jej o jeho Božské schopnosti, o spojení s Bohem. A tak dostali se lidé postupem času z přirozeného Božského naladění, ze života duší a z duše, do energetického oslabení a spadli tak pod vliv temnoty a ní stvořeného destruktivního světa.

MAGICKÉ SPOJENÍ mezi námi a koněm nás proto může velmi rychle a intenzivně dostat z energetického oslabení, z jakýchkoliv svázaností, pokřiveností a destrukcí, do silné, vědomé, láskyplné ENERGETIKY, která nám lidem vlastní je. Důležité proto je, přiznat své pravé pocity před koněm. I ten nejhodnější kůň ví, že když dvounohý tvor zakrývá jednu emoci projevy jiné, pak není možné takovému tvoru důvěřovat. Aby se opět rozvinula důvěra koně v nás, je nezbytné nic neskrývat, na nic si nehrát, ale opravdovým a pravdivým k sobě i k němu být. Koně jsou těmi, které nás navracejí do důvěry a pevnosti v sobě, v Bohu, neboť lidé, kteří nedokáží důvěřovat sobě a ani svým nejběžnějším pocitům, o to více poslouchají ostatní – vrstevníky, rodinu, úředníky, politiky a všechny ty, kteří s námi nemají čisté úmysly, jejichž rady, názory, nařízení nemorální nebo destruktivní jsou. A pokud naše duše dlouhodobě „uvězněny“ jsou a v područí parazitických struktur a vlivů žijí, v sobě nevyřešená traumata nosí, pak nejen bolest na duši zažívají, ale změnami chování a destruktivními projevy trpí, fyzické bolesti či nemoci zažívají a jejich nervový, hormonální, lymfatický systém, stejně jako jejich mozek poškozen je. Lidský mozek se pak skládá ze stejných základních struktur jako ten koňský.

Nalezení pokory v přítomnosti těchto zvířat je pak prvotním krokem v sérii životních změn.

KONĚ – jsou prostředníky mezi duchovním a materiálním světem, bytostmi, které přenášejí Člověka mezi viditelným a neviditelným světem, umožňují Člověka rozpomenout se na to, kde jeho prameny pramení a dovádějí Člověka ke ztracenému poznání.

Kůň je také nejlepším učitelem rovnováhy, cítění, harmonie a načasování. Pokud Člověk není schopný vnímat, co se děje v jeho duši, těle a mysli, kůň to dá najevo svým chováním a ukáže mu tak, kde je problém, příčina jeho obtíží – zavede jej k ní. Když se Člověk nachází v kruhové ohradě spolu s koněm, nemůže skrýt co cítí, a tak je vybízen naslouchat svým pocitům dřív, než se stanou nezvládnutelnými. Proto jsou meditace s koňmi vhodné pro lidi, kteří mají za sebou fyzické, psychické, emocionální a sexuální násilí. V přítomnosti s koněm se tak ukáže veškerá tíha, bolest na duši a jakýkoliv nesoulad, blok a disharmonie v Člověku. Důležité proto je: přiznat své pravé pocity před koněm.

Na MEDITACE s koňmi proto přicházejí lidé, aby odkryli vnitřní obraz, který dá jejich životu konečně smysl a budou se tak moci ve svých životech posunout dál.

Koně dokáží soucítit s Člověkem, který prošel peklem a dají mu možnost pochopit a pocítit všechen ten smysl prožitého, aby mohl vše doposud prožité, i to krásné, i to tíživé využít ve prospěch svůj a ve prospěch Celku. Jako zkušení cestovatelé mezi světem živých a říší pod ním, jsou koně mistři v usnadňování těchto hrdinných cest. Někdy nás nesou neznámem. Někdy jsou vedle nás. Někdy zrcadlí rány, kterým odmítáme čelit. Po celou dobu nám připomínají, že v horách i údolích mezi strachem a odvahou, agónií a extází nejsme sami.

A proto Jsme tu i my, já a má dcera a naši koně, abychom vás co nejrychleji přenesli přes úsek času temných sil zpět k sobě, k Bohu a k trvalému Propojení s vaší Božskou podstatou, k životu duší.

MEDITACE S KOŇMI – jedna lekce trvá zpravidla 1-1,5h a je každému „ušita“ přesně na míru. Otevře, zvědomí se, vyléčí a zpracuje se v ní přesně to, co v daném okamžiku má. Stěží se popisuje to vše, co ve vás koně a my spolu s nimi otevřeme, neboť toho velmi mnoho je a vždy vše individuální, různorodé a rozmanité je. Proto je nejlepší přijet a prožít si tyto meditace spolu s námi.

Je báječné také vědět, že můžeme jen být ve společnosti koní a mít úžasný pocit klidu a spojenectví. Je to jako by násl odnesli tisíce let zpátky, do časů našich Prvopočátků, které trvaly téměř milión prvních let, kdy lidé ještě byli schopni se cítit jako součást něčeho mnohem většího, než zatím ještě ve většině cítí dnes. Když Člověk pocítí toto otevření, dokáže se spojit s mnohem větší, mnohem odvážnější a mnohem milosrdnější částí svého Já.

A v tom vám velmi rádi jsme a budeme nápomocni.

Proto vyzýváme všechny z vás, kteří z duše pocítíte přijet za námi a prožít si MEDITACE S KOŇMI A S NÁMI, nechť se ozvete na některý z těchto kontaktů, kdy s vámi domluvíme konkrétní termíny a sdělíme další informace.

Meditace jsou vhodné – jak pro dospělé, tak i pro děti, pro rodiny, i menší skupinky lidí.

Kontaktovat nás můžete mailem na: armenia.vedrussa@gmail.com, na FB Arménia Vedrussa do zprávy na messengeru, telefonicky buď na slovenském tel.č:+421 919 199 244 anebo českém tel.č.: + 420 730 684 603, neboť se nacházíme na slovensko-moravském pomezí ♥.

Více informací o nás a našich aktivitách můžete nalézt i na webových stránkách:

armenia-vedrussa.com

FB stránkách:

Lidé a zvířata – jak si navzájem porozumět

Arménia Vedrussa – léčebné konzultace, terapie, návrat k životu z duše

Rodové statky a osady – návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

 

Už teď se na vás všechny moc a moc těšíme…..Arménia, Terka, Stella a Sally

 

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?