MEDITACE S KOŇMI – ZÁKLADNÍ INFORMACE                    

Meditace s koňmi » MEDITACE S KOŇMI – ZÁKLADNÍ INFORMACE                    

2.9.2023, Admin

MEDITACE S KOŇMI – jedna lekce trvá zpravidla 1-1,5h, někdy může být i o něco delší a je každému „ušita“ přesně na míru. Otevře, zvědomí se, vyléčí a zpracuje se v ní přesně to, co v daném okamžiku má. Stěží se popisuje to vše, co ve vás koně a my spolu s nimi otevřeme, neboť toho velmi mnoho je a vždy vše individuální, různorodé a rozmanité je. Buď může Člověk přijet s něčím konkrétním, co by rád zpracoval, pořešil, ale není to nutné, protože se v přítomnosti otevře přesně to, co se otevřít a zpracovat má. Ostatně tak je to i v případě dalších mých terapií a při léčení zlatobílým světlem, které rovněž může být i součástí naší společné meditace s koňmi.

MEDITACE S KOŇMI – ZÁKLADNÍ INFORMACE                    

MEDITACE S KOŇMI – jedna lekce trvá zpravidla 1-1,5h, někdy může být i o něco delší a je každému „ušita“ přesně na míru. Otevře, zvědomí se, vyléčí a zpracuje se v ní přesně to, co v daném okamžiku má. Stěží se popisuje to vše, co ve vás koně a my spolu s nimi otevřeme, neboť toho velmi mnoho je a vždy vše individuální, různorodé a rozmanité je. Buď může Člověk přijet s něčím konkrétním, co by rád zpracoval, pořešil, ale není to nutné, protože se v přítomnosti otevře přesně to, co se otevřít a zpracovat má. Ostatně tak je to i v případě dalších mých terapií a při léčení zlatobílým světlem, které rovněž může být i součástí naší společné meditace s koňmi.

Je možné absolvovat, jak jednu meditaci s koňmi, ale pokud je to možné, doporučujeme si zažít a projít vícero lekcemi.

V meditacích se pracuje s koníky formou práce ze země. Pracuje se s rozpouštěním destruktivních programů a naladění, tak i s rozpuštěním negativních myšlenek a nízkých emocí, Člověk prochází léčením vnitřních zranění a traumat pramenících z minulosti, uvolněním blokád na všech úrovních, pracujeme se zvědomením a uvolněním všech možných forem strachů a úzkostí. Meditace s koňmi jsou rovněž vhodné pro lidi, kteří mají za sebou psychické, fyzické, emocionální či sexuální násilí, mají šrámy, bolesti na těle i na duši, stejně tak jsou vhodné pro ty, kteří se nemůžou dostat ze spárů EGA, destruktivní mysli.

Meditace s koňmi jsou vhodné pro lidi všech věkových kategorií včetně seniorů i dětí. 

U seniorů pak může dojít k různým uvolněním bolestí, otevřením srdeční čakry, starých traumat a vnitřních zranění, rovněž může dojít i k mnohým hlubokým prožitkům a uvědoměním.

U dětí meditace s koníky pomáhá na hyperaktivitu, zpracování a pochopení svých emocí jako je např. zloba, vztek, frustrace, úzkost a různé druhy strachu. Koníci jsou velcí léčitelé a milují děti, a tak dokáží velmi citlivě navnímat co je trápí, může to být třeba i nějaká forma nepřijetí, nelásky od druhých, tak i šikana, vnitřní rozpolcenost, smutek, vnitřní pláč. Pro děti v pubertálním věku mohou pomoci s hormonálními a emocionálními výkyvy, odkrýt a poléčit vnitřní frustrace a zranění.

U žen jsou koně velmi nápomocni se zpracováním jejich SEBEHODNOTY, EMOCÍ A SEBELÁSKY:

Mužům jsou pak velkou podporou v uvolňování pocitů vlastního selhání, vlastní NEHODNOTY a z ní pramenící hrubosti, stejně tak pomáhají vyjít z různých dalších spletitostí EGA, samozřejmě jak mužům, tak i ženám, u nichž převládá destruktivní mužský princip.

U obou pak rozvíjejí zdravý ženský i mužský princip tak, aby oba principy byly v Člověku v Harmonii a Souladu.


Stejně tak je možné přijet na meditaci s koňmi, aniž byste cokoliv očekávali a měli nějaký konkrétní požadavek či cíl, anebo máte jen zájem posunout se na své životní cestě dál, posílit svou sebedůvěru, sebelásku, sebeúctu – sebevědomí a být pevnější, jistější v důvěře v sebe i druhé.

Při koních je také možné projít např. rodinnými či vnitřními konstelacemi, pokud se sejde skupinka lidí, kteří se dohodnou a budou mít zájem pracovat i touto formou.

Koně jsou jedineční v navnímávání akutních potížích a toho, s čím je tady a teď u daného Člověka, zapotřebí popracovat a jsou v tom nápomocni, pokud se v pravdě a důvěře obrátíme k nim, neboť jejich posláním v této době je pomoci Člověku dostat jej do jeho síly a láskyplné, vědomé energie.

Meditace s koňmi jsou vhodné jak pro jednotlivce – dospělé, děti, rodiny, malé skupinky lidí, přátel v počtu 3-5 lidí.

Meditace s koňmi probíhají na západním Slovensku, nedaleko Piešťan, cca 60 km od hranic s Českem.

Pokud Jste rozhodnutí zúčastnit se našich MEDITACÍ S KOŇMI, pak se ozvěte na některý z níže uvedených kontaktů a domluvíme společný termín + si sdělíme informace ohledně finančního DARU v rámci výměny energií za meditace.

Kontaktovat nás můžete mailem na: armenia.vedrussa@gmail.com, na FB Arménia Vedrussa do zprávy na messengeru, telefonicky buď na slovenském tel.č:+421 919 199 244 anebo českém tel.č.: + 420 730 684 603.

Více informací o nás a našich aktivitách můžete nalézt i na webových stránkách:

armenia-vedrussa.com

FB stránkách:

Lidé a zvířata – jak si navzájem porozumět

Arménia Vedrussa – léčebné konzultace, terapie, návrat k životu z duše

Rodové statky a osady – návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

 

Děkujeme a těšíme se na vás při společných chvílích s námi a našimi koňmi

Arménia, Terka, Stella a Sally


Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem