O polovinkách - Duch Argoz

Odkazy Duchů Dolmenů » O polovinkách - Duch Argoz

9.1.2023, Admin

Polovinkami je nazýváme proto, že samotný muž, ani samotná žena, nemůže pokračovat v rodové linii. Pouze oba dohromady vytvoří plnohodnotnou energii, usilující o Věčnost, tzn., rodí děti a rodová linie na Zemi se inkarnací prodlužuje. Dvě polovinky dohromady vytvoří celostní energii, nekonečnou energii.

O polovinkách
Polovinkami je nazýváme proto, že samotný muž, ani samotná žena, nemůže pokračovat v rodové linii. Pouze oba dohromady vytvoří plnohodnotnou energii, usilující o Věčnost, tzn., rodí děti a rodová linie na Zemi se inkarnací prodlužuje. Dvě polovinky dohromady vytvoří celostní energii, nekonečnou energii.

Polovinka – to je opakování tebe samého v energetickém projevení, jestli-že jsi „plus“, tak v „mínuse“, jestli-že jsi „mínus“, tak v „pluse“ („plus“ – muž, „mínus“ – žena). Je to opakování tebe, tvoje kopie, ale ne ta vnější, nýbrž ta vnitřní.

Polovinek může být u člověka několik, u někoho více, u jiného méně. Závisí to na tom, kolikrát se člověk na Zemi inkarnuje. Na Zemi je dnes pravá myšlenka Boha ztracena a lidé tak ztratili smysl svého života na Zemi. Vaše rody se roztrousily a vy rodíte tam, kde zrovna jste. Proto se vaše první polovinka mohla narodit ve městě nebo ve vesnici daleko od vás a hledat jí by nemělo žádný smysl. V takovém případě si člověk obstará novou polovinku, což také není chyba. Naopak, dostal možnost vyplnit svoje poslání – vytvořit rodinu a prodloužit svůj Rod.


Usilování o svoji polovinku by mělo být podporováno už v matčině lůně, a ještě víc, když se pak člověk narodí – přes zpívání písní a vyprávění, které vykonává sama matka. Vždy je lepší matka než někdo druhý, neboť k matce má dítě důvěru jako k Bohu. A vy, budoucí rodiče, můžete tuto situaci řešit pro svoje děti, pro vás už ji nikdo řešit nemůže, pouze vaše čistá mysl. Skrz vaše děti, narozené v lásce, v Božských energiích, se začne vracet prvopočáteční mysl Tvůrce – dvě polovinky se budou potkávat v každé svojí inkarnaci a to je šťastný život.


Dovést sebe do stavu polovinky není tak jednoduché. První podmínka, můžeme říct hlavní – přání založit vedruskou rodinu a stvoření šťastných, Božských dětí. A takové děti i takovou rodinu je možné založit jen v prostoru lásky, na své rodové zemi, kde rostou tvoje stromy, tvoje květiny a kde zpívá tvoje srdce píseň překrásné a čisté lásky.

Když žiješ ve městě, choď do přírody, do lesa, na louku, a tam vyprávěj do prostoru o své touze, jen buď opravdu upřímný až do konce. Oni tě slyší a všemu rozumí.


Když jsi v lese, jdi ke stromům a vyprávěj jim vše, daruj jim svoji upřímnou lásku. Oni udělají vše, co pro tebe mohou udělat.


Čistota tvých myšlenek – definice podmínky pro vytvoření šťastné rodiny. Víš – tvoje polovinka se bude skrz tebe naplňovat čistotou a světlem, teplo jejího srdce se bude přitahovat s teplem tvého srdce, protože takové teplo zdolá každou vzdálenost a nikdy nebude chladným.
První příznak toho, že ses opravdu stal polovinku, je takový, že se kolem tebe začnou objevovat dívky nebo chlapci, v závislosti na tvém pohlaví. Ucítíš pak svým srdcem, která polovinka je ta tvoje.


Co potřebuje udělat žena, aby potkala svoji polovinku.
Žena, stejně jako muž, musí v mysli vytvořit obraz šťastné védické rodiny, rodiny pro stvoření šťastných a božských dětí. Tento obraz bude mnohokrát zesílen tím, že když bude sázet stromy, bude jim při tom vyprávět o svých touhách. Dále je třeba uvěřit tomu, že tvoje touha se projeví do života. Základnou tomu bude tvá čistá mysl.


Jestli-že usiluješ o svá přání nesobecky, tzn., že žiješ v božím prostoru a směřuješ k Bohu, nemůže nic vadit tomu, aby se splnila tvá přání. Aby ses rychleji potkala se svojí polovinkou a vytvořila šťastnou rodinu, pomůže ti jen jedno – tvůjveselý a šťastný život, a to závisí jen a jen na tobě. Dnešní člověk, žijící na Zemi, musí tyto úkoly vyřešit sám.


Budeme-li se bavit o vedruské rodině – je pro tebe důležité, aby všechno ostatní ve tvém životě bylo nepřítomné a nerušilo tě to. Nerozptyluj svoji energii na nedůležité věci a ten samý čas nechoď kolem horké kaše. Žij plným, obyčejným a pozemským životem. Vyžeň smutek – to je bariéra!

Z knihy: Vědění - chráněné dolmeny, Autor: Alexandr Savrasov

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem

Terapie, léčebné konzultace