LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE NA DÁLKU

T, lk » LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE NA DÁLKU

8.1.2023, Admin

V současné době se děje a tak i mění mnohé, celý náš způsob života v proměnách je, není snad nikoho, kdo by si toho ráčil nevšimnout. Za poslední léta našich životů se událo toliko, že jen stěží můžeme vše teď rychle jmenovat a vše nyní v čase nejhlubší transformace v dějinách lidstva stále graduje, zintenzivňuje a sílí.
Prvotním plánem našich duší v současných životech bylo a je rozpomenout se. Rozpomenout se na to, kým vlastně jsme a někdy ono rozpomenutí nepřichází zrovna jednoduchou cestou.

LÉČEBNÉ KONZULTACE, TERAPIE NA DÁLKU

V současné době se děje a tak i mění mnohé, celý náš způsob života v proměnách je, není snad nikoho, kdo by si toho ráčil nevšimnout. Za poslední léta našich životů se událo toliko, že jen stěží můžeme vše teď rychle jmenovat a vše nyní v čase nejhlubší transformace v dějinách lidstva stále graduje, zintenzivňuje a sílí.

Prvotním plánem našich duší v současných životech bylo a je rozpomenout se. Rozpomenout se na to, kým vlastně jsme a někdy ono rozpomenutí nepřichází zrovna jednoduchou cestou.

Jsou někteří lidé, kteří kráčí svou cestou již vědomě, a tak vnímají i současné celospolečenské dění více z nadhledu, ale k cestě vědomé duše bylo zapotřebí udělat nespočet práce na sobě samých.

V první řadě znovu naleznout lásku v sobě -k sobě, uvědomit si, že láskou již jsme a je tedy naší skutečnou podstatou. Stejně tak důležité bylo navrátit si svou, na dlouhou dobu ztracenou, sebeúctu a s ní spojenou sebehodnotu.

Sebeláska a sebeúcta jsou klíčové pro otevření lásky a úcty k druhým lidem, tzn. částečné vymanění se z energie sobectví, vystoupení ze stavů poníženosti, své vlastní degradace - energií, jež nás tu na dlouhou dobu omámily.

Nejprve zvítězila energie pýchy jen u jednoho člověka, pak u dalších pár jedinců, jež stvořili a ovládali na dlouhá tisíciletí svůj otrokářský systém, jehož jsme se na tento čas stali poslušnými otroky, někteří více, jiní méně poslušnými, ale všichni společně jsme žili v okovech, což znamená, že jsme si nechali vzít svou vlastní svobodnou vůli, která byla každému člověku dána a s ní tak i moc nad svými životy.

A tak návrat ke svobodě, ke své síle, svým vlastním schopnostem, ze spárů otrokářů opravdu není jednoduchým procesem. Není divu, že se ve světě tak moc vzdáleném šťastnému Bytí, naše duše necítily dobře. Ono totiž pozbýt sám sebe a odklonit se od vesmírného řádu musí zákonitě nést neblahé důsledky pro tělo i duši člověka.

Člověk – nejsilnější Bytost Vesmíru má mnoho úžasných schopností, než-li se však k nimi zcela navrátí je zapotřebí mnohé napravit, v sobě uzdravit, ze stavu nadřazenosti anebo poníženosti vyjít, bude-li on sám ovšem chtít.

Těm z vás, kteří stojíte o uzdravení a návrat ke své duši nabízím pomoc formou etikoterapie, intuitivních vhledů, vnitřní konstelace, čištění rodových a karmický zátěží, léčení zlatobílým světlem - rozpomenutí se na svou skutečnou podstatu - to vše v Propojení.

Etikoterapie je terapií, která má dostatek času a prostoru pro Člověka a především chuť a šanci najít příčinu obtíží, nesouladu, nemoci. Co je mi velmi blízké, tak to, že etikoterapie si nenechá diktovat systémem a je nezávislá na hmotě. Nechává si diktovat jen svědomím a je závislá na Bohu.

Jak již řekl MUDr.Bezděk, zakladatel etikoterapie:

„Tento život je pokus o získání nových mravních hodnot“.

To znamená, že mravnost je smyslem života….to značí – oprávněnost etikoterapie jako cesty k uzdravení morálními silami.

Etikoterapie - CESTA k DUŠI a ŽIVOTU DUŠÍ.

Když se narodíme, dostáváme do výbavy všechny dary vesmíru pro život člověka. Postupně však, jak na sebe „oblékáme“ jednotlivé vrstvy pozemského života (společenské konvence, mateřská škola, studium na škole, zaměstnání), přestáváme tyto dary vidět a pomalu na ně zapomínáme. A pak přijde chvíle, kdy v důsledku ne-moci či ne-zdarů bolestivě jednotlivé vrstvy „svlékáme“ a všechny tyto dary postupně objevujeme. To je cesta etikoterapie. Vede nás ke změně myšlení, ke změně zvyků. Přivádí nás k vlastní podstatě Bytí – k našemu Já. Pomáhá nám pochopit smysl Života a umožňuje nám vidět příčiny a souvislosti, které ovlivňují naše myšlení a jednání a tím naše zdraví...náš život.

Pokud máte jakékoliv potíže, máte pocit, že se ocitáte na životní křižovatce a nevíte, jakým směrem se vydat dál, cítíte se být v bezvýchodné situaci, zvláště na základě celospolečenské situace, kterou v současné době zažíváme, máte smutek na duši, strach, bezmoc, beznaděj, máte-li zdravotní potíže, potíže psychické nebo fyzické, nepřichází-li Vám do života ten pravý partner, hojnost, bortí-li se Vám pracovní možnosti, Váš život, máte-li strach o své živobytí, máte napjaté, disharmonické rodinné vztahy či vztahy s lidmi ve svém okolí, nevíte-li si rady se sebou, se svým životem a jak řešit věci, které se vás dotýkají anebo řešíte-li zdánlivě banální situaci a nedokážete-li se v ní orientovat či pohnout dále – těm z vás budu velmi ráda nápomocna.

Těším se na vás…..

S Láskou ♥ Arménia Vedrussa

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

Terapie, léčebné konzultace