JAK PROBÍHAJÍ MÁ TERAPEUTICKÁ/LÉČEBNÁ SEZENÍ ?

T, lk » JAK PROBÍHAJÍ MÁ TERAPEUTICKÁ/LÉČEBNÁ SEZENÍ ?

9.1.2023, Admin

Společné sezení probíhá vždy takovou formou, jaká je v daném okamžiku zapotřebí. Ve svých léčebných konzultacích/terapiích pracuji s klientem především intuitivně, skrze otevřené Vědomí/Akášu – kosmicko-informační pole, formou etikoterapie, která nás vede ke změně myšlení, ke změně zvyků, přivádí nás k vlastní podstatě Bytí – k našemu Já, pomáhá nám pochopit smysl života a umožňuje nám vidět příčiny a souvislosti, které ovlivňují naše životy, naše myšlení a jednání a tím i naše zdraví.

JAK PROBÍHAJÍ MÁ TERAPEUTICKÁ/LÉČEBNÁ SEZENÍ ?

Společné sezení probíhá vždy takovou formou, jaká je v daném okamžiku zapotřebí. Ve svých léčebných konzultacích/terapiích pracuji s klientem především intuitivně, skrze otevřené Vědomí/Akášu – kosmicko-informační pole, formou etikoterapie, která nás vede ke změně myšlení, ke změně zvyků, přivádí nás k vlastní podstatě Bytí – k našemu Já, pomáhá nám pochopit smysl života a umožňuje nám vidět příčiny a souvislosti, které ovlivňují naše životy, naše myšlení a jednání a tím i naše zdraví.

Prostřednictvím rozhovoru s Vámi navnímávám souvislosti Vašeho životního příběhu a ty si pak společně do hloubky otevíráme a zvědomujeme. S každým klientem pracuji vždy individuálně tak, aby vše bylo v souladu s jeho duší a s jeho životní cestou, neboť každý se momentálně nacházíme na různých úrovních vědomí, v rozličných citových rozpoloženích a životních křižovatkách a tak je zapotřebí vždy citlivě navnímávat a posléze otevírat to, pro co Vaše duše v daném okamžiku připravená je. Jelikož se jedná o Vás, Váš život a Vaši duši, tak léčebná konzultace/terapie je vždy o společné práci, tedy spolupráci, neboť jedině tak je možné dojít ke kýženým, hlubokým změnám ve Vašem životě.

Terapie, léčebná konzultace tedy probíhá formou rozhovoru, sdílení, kdy Vy mi sdělíte, s čím se na mě obracíte, já se na sdělované věci navnímávám, přicházejí mi k tomu informace, předávám je dál formou intuitivních vhledů, kladením otázek, a společně se tak dostáváme k odpovědím, k tomu čemu máme, současně probíhá i proces čištění, kdy zvědomujeme příčinu problému, pojmenováváme ji a tak se dávají věci více do souvislostí a jasnějšího obrazu, a tak probíhá léčení, čištění na všech úrovních…..

Každá terapie je individuální, klientovi doslova „šitá na míru“, povětšinou v 1. sezení více konzultační (avšak i při této formě sezení se spustí proces čistění i léčení a dochází ke změnám ve Vás a postupně i kolem Vás, proto i tato forma sezení pro Vás léčebná je ), ve 2. či 3. sezení (když je duše více otevřena a připravena) pak většinou pokračujeme hloubkovým léčením skrze LÉČENÍ ZLATOBÍLÝM SVĚTLEM. Při této formě léčení zlatobílým světlem procházíme všemi čakrami a harmonizujeme je, regenerujeme jednotlivé části fyzického těla, ale i jemnohmotná těla (čistíme AURU a aurické pole, rozpouštíme i v tomto prostoru destruktivní energetická pole, která se postupem našeho života (životů) v naší auře vytvořila), pracujeme hodně s energií myslí, především podvědomím a rozpouštíme staré destruktivní programy, přesvědčení, traumatické zápisy z minulosti a stejně tak pracujeme hloubkově i s Vaší srdeční čakrou, kde pracujeme se všemi jejími součástmi, včetně srdce a Vaší duše, kde procházíme hloubkovým harmonizačním procesem mezi všemi vnitřními částmi Vaší duše (vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě), o to snadněji nám pak jde harmonizovat zbylé čakry.

V léčebných konzultacích/terapiích jsem propojena s energií Lásky, energií Živa a Zlatobílým Světlem (naše prapůvodní, Boží Světlo). Tyto tři přenádherné, silné, vědomé energie nám totiž díky své čistotě a vysokým vibracím velmi silně pomáhají rozpustit všechny bloky, destrukce, které jsme si během života vytvořili a navrací nás do stavu Celistvosti, propojení se a stále pevnějšího ukotvení s naší Božskou podstatou. Tyto energie spolu krásně, láskyplně a vědomě spolupracují a ladí a tím intenzivněji nás navrací k sobě samým.

Zpravidla se se svými klienty propojuji alespoň ve 2-3 sezeních, ale někomu může být nápomocno a postačující třeba i 1 sezení (pro ujasnění věcí, dočištění, doladění na některých úrovních), někdo to naopak cítí na vícero sezení a tak se s některými svými klienty propojuji opakovaně, po základním čistění a léčení (2-3 sezení) s odstupem času i v dalších měsících či letech i v rámci dalšího seberozvoje. Sezení probíhají na dálku – ve videohovoru, přes Skype či klasicky telefonicky tak, jak to každému vyhovuje, terapie je energetický proces a stejně silnou váhu při všech uvedených možnostech.

Děkuji a těším se na vás….

S Láskou a přáním pěkných dnů

Arménia Vedrussa

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem

Terapie, léčebné konzultace