SKRZE LÉČEBNÉ KONZULTACE K LÉČENÍ ZLATOBÍLÝM SVĚTLEM

T, lk » SKRZE LÉČEBNÉ KONZULTACE K LÉČENÍ ZLATOBÍLÝM SVĚTLEM

9.1.2023, Admin

V léčebných konzultacích, terapiích „vytahujeme“ s klientem na povrch, tedy zvědomujeme vše, co je třeba (příčiny všech obtíží) a následně skládáme jednotlivé střípky do jednoho velkého celistvého obrazu, díky němuž můžeme věci lépe pochopit (dát si do souvislostí) a následně uchopit. Posléze skrze pochopení, přijetí a Lásku „sundáváme“ vše co s naší Božskou podstatou nesouzní. Rozpouštíme a odpouštíme vše, co nás doposavad tížilo, jdeme do stavu hlubokého přijetí a smíření se na všech úrovních se vším prožitým v minulosti, ba jdeme ještě dále – k tomu, aby nás minulost a minulé zkušenosti posunovaly a dovedly do stavu stále vědomějšího, láskyplnějšího Člověka .

V léčebných konzultacích, terapiích „vytahujeme“ s klientem na povrch, tedy zvědomujeme vše, co je třeba (příčiny všech obtíží) a následně skládáme jednotlivé střípky do jednoho velkého celistvého obrazu, díky němuž můžeme věci lépe pochopit (dát si do souvislostí) a následně uchopit. Posléze skrze pochopení, přijetí a Lásku „sundáváme“ vše co s naší Božskou podstatou nesouzní. Rozpouštíme a odpouštíme vše, co nás doposavad tížilo, jdeme do stavu hlubokého přijetí a smíření se na všech úrovních se vším prožitým v minulosti, ba jdeme ještě dále – k tomu, aby nás minulost a minulé zkušenosti posunovaly a dovedly do stavu stále vědomějšího, láskyplnějšího Člověka .

Zpravidla ve 2.-3. společném sezení (poté co projdeme přípravnými fázemi a čištěním v léčebných konzultacích/terapiích) se ponoříme do hloubkového léčení zlatobílým světlem, kdy procházíme všemi součástmi naší Bytosti: jemnohmotnými těly, energetickými centry (čakrami), fyzickým tělem a především jdeme do hlubin našich duší, našich vnitřních zranění, šrámů na duši, kterých jsme v tom nám protipólném, destruktivním světě zažili nespočet. Nyní jsme však v době, která nás vyzývá k hlubokým vnitřním proměnám a tak i k proměně pojímání své minulosti, ta nás již nemá oslabovat, stahovat dolů, paralyzovat či ničit, ale vše co jsme doposud prožili, nám má sloužit pro naše Nejvyšší Dobro, pro naše další posuny a pro opětovné žití duší a z duše, šťastné Tvoření a Bytí v přítomnosti.

Toto hloubkové léčení přivádí Člověka do stavu celistvosti a plného propojení se se svou Božskou podstatou. Tím, že jsme „shodili“ všechny ty staré, těžké, kabáty, které jsme si po dlouhý čas na sobě nosili, jsme schovali, zahalili svou Božskou podstatu do hávu, který nám nedal možnost pocítit tu krásu uvnitř nás a my tak nemohli žít plně šťastně a svobodně, tak jak bychom si přáli. Toto hloubkové léčení vám dává možnost projít hloubkovou vnitřní transformací, jasné pocítit to, kým ve své skutečné podstatě Jste a podívat se na vše doposud prožité z vyššího pohledu, očima Soucitu, bezpodmínečné Lásky, Pochopení a absolutního Přijetí.

Díky tomuto hloubkovém čištění a léčení máte možnost o to hlouběji, intenzivněji svou vnitřní transformací projít a tak otevřít a více rozvinout své vlastní schopnosti. V této terapii rovněž rozpouštíme a přepisujeme stará destruktivní přesvědčení, programy, traumatické zážitky z dětství i dávnější minulosti, pracujeme a následně rozpouštíme nízké emoce (zlobu, hněv, potlačenou agresi, pocity křivdy, nespravedlnosti, pocity viny, výčitky, závist, žárlivost apod.), navracíme se k zdravé sebehodnotě a uvědomění si toho, kým Jsme, uzdravujeme mužský i ženský princip, své vnitřní dítě, zakořeňujeme na těch pravých, zdravých základech v tomto životě, vtělení zde na Zemi – a tak se navracíme více a více k vědomé, Boží síle v nás, která tak velmi potřebná je nejen pro nás samotné, abychom se vysvobodili z destruktivních stavů a dostali z destruktivního způsobu života, ale také pro proměnu celého našeho společenství, zvýšení energetiky lidstva a tak se o to více navrátili ke svému předurčení, realizaci našich záměrů a vizí.

Těším se na vás a naši společnou práci a spolutvorbu

S Láskou a Úctou

Arménia Vedrussa

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem

Terapie, léčebné konzultace