Odkazy Duchů Dolmenů

Odkazy Duchů Dolmenů

PENÍZE A ČISTOTA MYŠLENÍ

10.1.2023, Admin
Když začali lidé degradovat – když se objevila energie sobectví, závisti a chamtivosti – ve vztazích mezi lidmi se objevily peníze. Začali se používat slova – prodat a koupit. To jsou slova-ničení, která popírají Boha-Tvůrce i jeho ideu a dokonce popírají Boha jako živoucí energii. Pravdivé myšlení Boha, který stvořil nás, své děti – pro vytvoření překrásného, čistého a světlého. Země měla od prvopočátku energii štěstí, píseň věčné radosti a nezměrné laskavosti ke ...

ARKAIM – světlá Věčnost Jednoty

27.5.2023, Admin
Arkaim se nachází na jižním Urale v pólovém místě uralské stepi, na rovném terénu. Ural (Урал). Ur – osvícení, což znamená moudrost (nebo světlo moudrosti), Ra – sluneční svit a teplo, L – radostná láska. Ural – světlo moudrosti a všeobjímající sluneční láska. Arkaim (Аркаим). Ar – světlá Věčnost, Kaim – budoucí, přítomné a minulé v jednotě. Arkaim – světlá Věčnost Jednoty.

STAROVĚKÉ NÁPISY

27.5.2023, Admin
V této kapitole uvedeme příklad toho, co je možné přečíst na kamenech a hliněných destičkách, jež jsou objeveny na různých místech naší Země. Byl nalezen, například, kulatý disk s nápisem, který dostal název „Phaistos Disk“ („Фестский диск“). Zde je převod části jeho textu:

CO ZNAMENÁ NEPŘÍTOMNOST RYCHLOSTI MYŠLENÍ

27.5.2023, Admin
Pro člověka není nic horšího než to, že přestane být člověkem, tzn., ztráta rychlosti myšlení znamená ztrátu božské podstaty – v člověku potom zvětšuje svůj potenciál destruktivní energie, to je démonická podstata. Takto postižení lidé se potom pohybují jen na rozkaz těch chytřejších, kteří mají stanovený cíl a cestu k tomuto cíli (nebo úkolu) – poslouchá je vždy větší množství lidí, staví je do pozice lídra. A tak, jak vedou lidskou společnost temní zřeci, tak i ...

JAK ZVÝŠIT RYCHLOST MYŠLENÍ

27.5.2023, Admin
Co to vlastně je ta rychlost myšlení? To je velmi jasné porozumění, na desítky, dokonce stovky let dopředu, všemu tomu, co za sebou bude zanechávat dnešní lidská činnost na Zemi; znamená to, že člověk může lehce a rychle určit, jestli je to božské a životaschopné, nebo lživé a neschopné života – zde je malý test, ve kterém je možné určit, co je to rychlost myšlení.
Stránka: 1 2 3 4

Terapie, léčebné konzultace